ترتیب بر اساس:
عبدالحمید شمس عبدالحمید شمس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1381
10500 ریال
لیسی باگز، محبوبه ذکایی (مترجم) لیسی باگز
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 136000 ریال
عبدالحمید شمس عبدالحمید شمس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آبان 1392
220000 ریال
عبدالحمید شمس عبدالحمید شمس
ناشر: سمت - آذر 1397
220000 ریال
عبدالحمید شمس عبدالحمید شمس
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - آبان 1398
370000 ریال
ناشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری - مرداد 1391
45000 ریال
ناشر: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی - 1382
15000 ریال
ناشر: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی - آذر 1386
15000 ریال
نمایش 1 - 7 از 7 مورد