محدود کردن نتایج
دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
ویلیام الگزاندرنیومن دورلند، عباس غفاری (مترجم)، اکرم عبدی (مترجم)، سیدمهرداد مظفر (ویراستار)، منوچهر قارونی (زیرنظر) ویلیام الگزاندرنیومن دورلند
ناشر: جامعه نگر، آبژ، ژیوار - آذر 1392
349000 ریال
رابرت کیوساکی، موسسه ترجمیک (مترجم) رابرت کیوساکی
ناشر: آدینه - خرداد 1400
800000 ریال 640000 ریال
ویلیام الگزاندرنیومن دورلند، عباس غفاری (مترجم)، اکرم عبدی (مترجم)، سیدمهرداد مظفر (ویراستار)، منوچهر قارونی (زیرنظر) ویلیام الگزاندرنیومن دورلند
ناشر: جامعه نگر، آبژ، ژیوار - خرداد 1393
480000 ریال
ناشر: ترمه - آبان 1387
55000 ریال
دیوید ویراوس، جیمز کریملن، عباس غفاری (مترجم)، حمیدرضا صمدی (مترجم) دیوید ویراوس
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - تیر 1399
700000 ریال
ویلیام الکساندر نیومن دورلند، عباس غفاری (مترجم)، منوچهر قارونی (زیرنظر) ویلیام الکساندر نیومن دورلند
ناشر: آبنوس، صبورا، آبژ - بهمن 1389
175000 ریال
منصور بهروزی لار، علی جعفری، حسین مبلی، عباس غفاری (ویراستار) منصور بهروزی لار
ناشر: دانشگاه پیام نور - اسفند 1386
33800 ریال
ویلیام الکساندر نیومن دورلند، عباس غفاری (مترجم)، منوچهر قارونی (زیرنظر) ویلیام الکساندر نیومن دورلند
ناشر: آبنوس - دی 1390
280000 ریال
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - اسفند 1386
38000 ریال
عباس غفاری (شاعر) عباس غفاری (شاعر)
ناشر: راه نیکان - مرداد 1384
امیر مهری، سارا غفاری دانا، آیدین شناور، عباس غفاری (ویراستار) امیر مهری
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - آذر 1401
990000 ریال
ناشر: فتوح - خرداد 1396
100000 ریال
نمایش 1 - 13 از 13 مورد