ترتیب بر اساس:
عباس شهبازی، ابوالفضل شهامت، سیدساعد سجادی عباس شهبازی
ناشر: کتاب دانشگاهی - دی 1387
29000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
2000000 ریال 1600000 ریال
ناشر: الوین، دانشگاه علوم پزشکی تبریز - مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی - شهریور 1391
70000 ریال
ناشر: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دفتر سلامت محیط و کار (مرکز مدیریت بیماریها) - 1382
ناشر: شهبازی، عباس - 1381
5000 ریال
ناشر: شهبازی، عباس - 1381
4500 ریال
احمد رئیسی (تهیه کننده)، عباس شهبازی (تهیه کننده)، منصور رنجبر (تهیه کننده) احمد رئیسی (تهیه کننده)
ناشر: صدا - اسفند 1384
سازمان جهانی بهداشت، حسن وطن دوست (مترجم)، احمد رئیسی (مترجم)، عباس شهبازی (مترجم)، منصور رنجبر (مترجم) سازمان جهانی بهداشت
ناشر: صدا - دی 1384
حسن وطن دوست (مترجم)، احمد رئیسی (مترجم)، عباس شهبازی (مترجم)، منصور رنجبر (مترجم) حسن وطن دوست (مترجم)
ناشر: صدا - اسفند 1384
عباس شهبازی، اسماعیل فلاح عباس شهبازی
ناشر: پزشکی شروین - آذر 1393
140000 ریال
عباس شهبازی، ابوالفضل شهامت عباس شهبازی
ناشر: کتاب دانشگاهی - اردیبهشت 1395
185000 ریال
نمایش 1 - 10 از 10 مورد