ترتیب بر اساس:
حسن پیرنیا، عباس اقبال آشتیانی حسن پیرنیا
ناشر: موسسه انتشارات نگاه - 8 مهر 1398
4950000 ریال
دونالد میلر، موسسه ترجمیک (مترجم) دونالد میلر
ناشر: آدینه - 16 اردیبهشت 1400
550000 ریال 495000 ریال
ناشر: اروند - مهر 1394
4200000 ریال
عباس اقبال آشتیانی، ایرج افشار (به اهتمام) عباس اقبال آشتیانی
ناشر: توس - 12 دی 1385
200000 ریال
عباس اقبال آشتیانی عباس اقبال آشتیانی
ناشر: نگاه - 22 دی 1389
450000 ریال
ناشر: بهزاد - 15 اسفند 1384
3000000 ریال
عباس اقبال آشتیانی، حسن پیرنیا، محمدحسن بهنام فر عباس اقبال آشتیانی
ناشر: آرایان - 2 تیر 1401
4750000 ریال
ژوانس فووریه، عباس اقبال آشتیانی (مترجم) ژوانس فووریه
ناشر: دنیای کتاب - 15 فروردین 1390
350000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - اسفند 1395
240000 ریال
بهاءالدین محمدبن اسفندیار، عباس اقبال آشتیانی (مصحح) بهاءالدین محمدبن اسفندیار
ناشر: اساطیر - 24 فروردین 1389
1900000 ریال
عباس اقبال آشتیانی عباس اقبال آشتیانی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - بهمن 1395
220000 ریال
عبیدالله عبیدزاکانی، عباس اقبال آشتیانی (مقدمه) عبیدالله عبیدزاکانی
ناشر: پیک فرهنگ - 1 اردیبهشت 1389
145000 ریال
ناشر: نگاه - 21 بهمن 1392
1350000 ریال
باقر عاقلی، عباس اقبال آشتیانی، حسن پیرنیا باقر عاقلی
ناشر: نامک، کتاب پارسه - 22 آبان 1399
1900000 ریال
محمدبن زکریا رازی، عباس اقبال آشتیانی (مترجم)، مهدی محقق (شارح)، پل کراوس (مصحح) محمدبن زکریا رازی
ناشر: علمی و فرهنگی - 23 اردیبهشت 1391
32000 ریال
عباس اقبال آشتیانی، حسن پیرنیا عباس اقبال آشتیانی
ناشر: جمهوری - 16 اردیبهشت 1388
400000 ریال
نمایش 1 - 15 از 109 مورد