ترتیب بر اساس:
امیرمازیار رئیس قاسمی، طیبه پرهیزکار امیرمازیار رئیس قاسمی
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - شهریور 1392
50000 ریال 45000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 1402
450000 ریال 360000 ریال
ناشر: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی - اردیبهشت 1396
50000 ریال 45000 ریال
میثم نجیمی، امیرمازیار رئیس قاسمی، طیبه پرهیزکار، سعیده صیاد قبادی میثم نجیمی
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - آبان 1392
50000 ریال 45000 ریال
فریبرز مسعودی، علیرضا پورخورشیدی، طیبه پرهیزکار فریبرز مسعودی
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - شهریور 1392
10000 ریال
پرویز قدوسی، طیبه پرهیزکار، امیرمازیار رئیس قاسمی پرویز قدوسی
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - بهمن 1389
10000 ریال
جعفر سبحانی، میثم نجیمی، علیرضا پورخورشیدی، طیبه پرهیزکار جعفر سبحانی
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - اردیبهشت 1392
25000 ریال
امیرمازیار رئیس قاسمی، طیبه پرهیزکار امیرمازیار رئیس قاسمی
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - شهریور 1392
10000 ریال
طیبه پرهیزکار، علیرضا پورخورشیدی، آزاده عسکری نژاد، فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار طیبه پرهیزکار
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - مهر 1392
20000 ریال
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - آبان 1390
10000 ریال
جعفر سبحانی، طیبه پرهیزکار، علیرضا پورخورشیدی جعفر سبحانی
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - آبان 1390
10000 ریال
طیبه پرهیزکار، علی اکبر رمضانیانپور، علیرضا پورخورشیدی، فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار طیبه پرهیزکار
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - دی 1390
35000 ریال
امیرمازیار رئیس قاسمی، طیبه پرهیزکار امیرمازیار رئیس قاسمی
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - تیر 1393
25000 ریال
علیرضا باقری، طیبه پرهیزکار، سیدحسام مدنی، امیرمازیار رئیس قاسمی علیرضا باقری
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - مرداد 1393
95000 ریال
طیبه پرهیزکار (تهیه و تنظیم)، آزاده عسکری نژاد (تهیه و تنظیم) طیبه پرهیزکار (تهیه و تنظیم)
ناشر: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی - اسفند 1395
65000 ریال
سیدمحمود فاطمی عقدا، طیبه پرهیزکار، علی مزروعی، محسن تهرانی زاده، رسول احمدی، محمدتقی احمدی، علی اکبر آقاکوچک، فرهنگ فرحبد، هادی عباسی سیدمحمود فاطمی عقدا
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - مهر 1389
16000 ریال
نمایش 1 - 15 از 32 مورد