ترتیب بر اساس:
جان سی مکس ول، طاهره بهادران (مترجم) جان سی مکس ول
ناشر: پل - 21 بهمن 1398
1000000 ریال
ناشر: آدینه - 26 فروردین 1401
180000 ریال 144000 ریال
پنی پاسهاف، طاهره بهادران (مترجم)، حسین فتاحی (ویراستار) پنی پاسهاف
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 16 مهر 1387
85000 ریال
آیزاک آسیموف، طاهره بهادران (مترجم) آیزاک آسیموف
ناشر: قطره - 7 اسفند 1391
80000 ریال
ترزا گرینوی، طاهره بهادران (مترجم)، رضا عشر (ویراستار) ترزا گرینوی
ناشر: دلهام - 26 آبان 1392
79000 ریال
ترزا گرینوی، طاهره بهادران (مترجم)، علیرضا شریفی راد (ویراستار) ترزا گرینوی
ناشر: دلهام - 19 فروردین 1393
79000 ریال
بت واگنر براست، رضا عشر (مترجم)، طاهره بهادران (مترجم) بت واگنر براست
ناشر: دلهام - 1383
5900 ریال
مایک ونزیا، طاهره بهادران (مترجم) مایک ونزیا
ناشر: قطره - 19 خرداد 1392
45000 ریال
الگزاندر مکان اسمیت، طاهره بهادران (مترجم) الگزاندر مکان اسمیت
ناشر: قطره - 5 دی 1390
60000 ریال
گری زوکاو، طاهره بهادران (مترجم) گری زوکاو
ناشر: قطره - 14 بهمن 1391
90000 ریال
مایکل چینری، طاهره بهادران (مترجم)، علیرضا شریفی راد (ویراستار) مایکل چینری
ناشر: دلهام - 1393
79000 ریال
ترزا گرینوی، طاهره بهادران (مترجم)، رضا عشر (ویراستار) ترزا گرینوی
ناشر: دلهام - 18 تیر 1386
24900 ریال
کن پرستون مفهم، طاهره بهادران (مترجم)، علیرضا شریفی راد (ویراستار) کن پرستون مفهم
ناشر: دلهام - 1393
79000 ریال
ترزا گرینوی، طاهره بهادران (مترجم)، رضا عشر (ویراستار) ترزا گرینوی
ناشر: دلهام - 28 خرداد 1393
79000 ریال
ریچل هالیس، طاهره بهادران (مترجم) ریچل هالیس
ناشر: آثار برات - 8 آذر 1399
600000 ریال
سوهل ست، طاهره بهادران (مترجم) سوهل ست
ناشر: پل - 29 اردیبهشت 1398
660000 ریال
نمایش 1 - 15 از 16 مورد