ترتیب بر اساس:
منوچهر شعبانی، مرتضی منشاری، سعدالله زارع کاریزی، اصلان قزللو، شیرین چنگیزی، محمدعلی باطنی، افخم السادات جدی آرانی، سیدجمال طباطبایی نژاد، عباس صمیمی، سیدسجاد سیدجعفری، بهداد کامفر منوچهر شعبانی
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - 13 مهر 1390
90000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 1399
130000 ریال 117000 ریال
سعدالله زارع کاریزی، حسن روزپیکر، اصلان قزللو، شیرین چنگیزی، ناهید شهابی، ابراهیم رضایی مقدم، اعظم نوری نیا (ویراستار)، سیدجمال الدین طباطبائی (ویراستار) سعدالله زارع کاریزی
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - 12 خرداد 1388
25000 ریال
سعدالله زارع کاریزی، حسن روزپیکر، اصلان قزللو، شیرین چنگیزی، ناهید شهابی، ابراهیم رضایی مقدم، اعظم نوری نیا (ویراستار)، سیدجمال الدین طباطبایی نژاد (زیرنظر) سعدالله زارع کاریزی
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - 10 آذر 1387
77000 ریال
حسنعلی محمدی، سعدالله زارع کاریزی، حسن روزپیکر، اصلان قزللو، شیرین چنگیزی، ناهید شهابی، محمدعلی باطنی، ابراهیم رضایی مقدم، سیدجمال الدین طباطبایی نژاد، اعظم نوری نیا (ویراستار) حسنعلی محمدی
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - 10 آذر 1387
65000 ریال
شیرین چنگیزی، ناهید شهابی، سیدجمال طباطبایی نژاد، مینا توکلی نژاد (ویراستار)، پگاه پزشکی (ویراستار) شیرین چنگیزی
ناشر: شب قره - 17 مرداد 1390
39000 ریال
مرتضی منشاری، ساعد آقاسی، حسن روزپیکر، مهدی محمدیان، سعدالله زارع، سیدجمال الدین طباطبایی نژاد، مریم شمیرانی، الهام محمدی، شیرین چنگیزی (ویراستار)، عباس عبدالمحمدی (ویراستار) مرتضی منشاری
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - 8 آذر 1389
110000 ریال
سعدالله زارع کاریزی، حسن روزپیکر، اصلان قزللو، شیرین چنگیزی، ناهید شهابی، سیدجمال الدین طباطبائی نژاد، محمدعلی باطنی، ابراهیم رضایی مقدم، اعظم نوری نیا (ویراستار) سعدالله زارع کاریزی
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - 9 مهر 1385
58000 ریال
سعدالله زارع کاریزی، مهدی محمدیان، مرتضی منشاری (ویراستار)، شیرین چنگیزی (ویراستار) سعدالله زارع کاریزی
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - 17 آذر 1388
34000 ریال
منوچهر شعبانی، سعدالله زارع کاریزی، اصلان قزللو، شیرین چنگیزی، محمدعلی باطنی، افخم السادات جدی آرانی، عباس صمیمی آملی، سیدجمال الدین طباطبایی نژاد، سیدسجاد سیدجعفری، بهداد کامفر منوچهر شعبانی
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - 3 بهمن 1388
77000 ریال
سعدالله زارع کاریزی، شیرین چنگیزی، پروین ناهیدی، شکوفه سلطانی سعدالله زارع کاریزی
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - 24 مهر 1386
19000 ریال
افخم السادات جدی آرانی، عباس صمیمی آملی، محمدعلی باطنی، شیرین چنگیزی، سعدالله زارع کاریزی، سیدسجاد سیدجعفری، منوچهر شعبانی، سیدجمال طباطبایی نژاد، اصلان قزللو، بهداد کامفر افخم السادات جدی آرانی
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - 25 فروردین 1393
220000 ریال
مرتضی منشاری، جمال طباطبایی نژاد، سعید عنبرستانی، اصلان قزللو، پیمان احمدی گنجه، شیرین چنگیزی، معصومه گودرزی، مرتضی کلاشلو، ناهید شهابی، بهداد کامفر مرتضی منشاری
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - 7 آبان 1392
110000 ریال
مرتضی منشاری، جمال طباطبایی نژاد، سعید عنبرستانی، اصلان قزللو، پیمان احمدی گنجه، شیرین چنگیزی، معصومه گودرزی، مرتضی کلاشلو، ناهید شهابی، بهداد کامفر مرتضی منشاری
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - 5 آبان 1392
125000 ریال
منوچهر شعبانی، شیرین چنگیزی، سیدسجاد سیدجعفری، جمیله صارمی، عطیه شمس نطنزی منوچهر شعبانی
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - 20 آذر 1390
40000 ریال
مهدی محمدیان، ساعد آقاسی، مرتضی منشاری، الهام محمدی، مریم شمیرانی، سعدالله زارع، حسن روزپیکر، سیدجمال الدین طباطبایی نژاد، شیرین چنگیزی (ویراستار)، عباس عبدالمحمدی (ویراستار) مهدی محمدیان
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - 21 دی 1390
110000 ریال
نمایش 1 - 15 از 24 مورد