ترتیب بر اساس:
ناشر: کویر - 30 دی 1397
2200000 ریال 1980000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 1399
130000 ریال 117000 ریال
پیر آمیه، شیرین(اسلامی ندوشن) بیانی (مترجم) پیر آمیه
ناشر: دانشگاه تهران - 23 فروردین 1390
120000 ریال
شیرین(اسلامی ندوشن) بیانی شیرین(اسلامی ندوشن) بیانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1 آذر 1393
270000 ریال
شیرین(اسلامی ندوشن) بیانی شیرین(اسلامی ندوشن) بیانی
ناشر: دانشگاه تهران - 20 فروردین 1393
75000 ریال
شیرین(اسلامی ندوشن) بیانی، محمود جعفری دهقی (ویراستار) شیرین(اسلامی ندوشن) بیانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1394
250000 ریال
شیرین(اسلامی ندوشن) بیانی شیرین(اسلامی ندوشن) بیانی
ناشر: دانشگاه تهران - آذر 1397
130000 ریال
شیرین(اسلامی ندوشن) بیانی شیرین(اسلامی ندوشن) بیانی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 15 مهر 1391
110000 ریال
شیرین(اسلامی ندوشن) بیانی شیرین(اسلامی ندوشن) بیانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 9 آذر 1399
450000 ریال
شیرین(اسلامی ندوشن) بیانی، احمدحب علی موجانی (ویراستار) شیرین(اسلامی ندوشن) بیانی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 1389
100000 ریال
شیرین(اسلامی ندوشن) بیانی شیرین(اسلامی ندوشن) بیانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 13 اسفند 1398
250000 ریال
پل پلیو، شیرین(اسلامی ندوشن) بیانی (مترجم) پل پلیو
ناشر: دانشگاه تهران - 6 مرداد 1399
330000 ریال
باریس یاکوولیویچ ولادیمیرتسوف، شیرین(اسلامی ندوشن) بیانی (مترجم) باریس یاکوولیویچ ولادیمیرتسوف
ناشر: علمی و فرهنگی - 19 فروردین 1387
40000 ریال
شیرین(اسلامی ندوشن) بیانی شیرین(اسلامی ندوشن) بیانی
ناشر: یزدا - 27 مهر 1390
60000 ریال
شیرین(اسلامی ندوشن) بیانی شیرین(اسلامی ندوشن) بیانی
ناشر: جامی، مصدق - 26 دی 1397
470000 ریال
شیرین(اسلامی ندوشن) بیانی شیرین(اسلامی ندوشن) بیانی
ناشر: جامی - 21 اردیبهشت 1384
125000 ریال
نمایش 1 - 15 از 18 مورد