ترتیب بر اساس:
استیون پی. رابینز، سیدمهدی الوانی (مترجم)، حسن دانایی فرد (مترجم) استیون پی. رابینز
ناشر: صفار - 1 خرداد 1401
2800000 ریال 2660000 ریال
ناشر: آدینه - 26 فروردین 1401
180000 ریال 144000 ریال
سیدمهدی الوانی سیدمهدی الوانی
ناشر: نشر نی - 5 مرداد 1401
2400000 ریال 2280000 ریال
حسن دانایی فرد، سیدمهدی الوانی، عادل آذر حسن دانایی فرد
ناشر: اشراقی، صفار - 21 دی 1400
1600000 ریال 1520000 ریال
سیدمهدی الوانی، حسن دانایی فرد سیدمهدی الوانی
ناشر: اشراقی، صفار - 13 تیر 1401
3100000 ریال 2945000 ریال
سیدمهدی الوانی سیدمهدی الوانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 10 دی 1401
890000 ریال
آون هیوز، سیدمهدی الوانی (مترجم)، سهراب خلیلی شورینی (مترجم) آون هیوز
ناشر: مروارید - 6 آبان 1398
1500000 ریال 1350000 ریال
وندل فرنچ، سسیل بل، سیدمهدی الوانی (مترجم)، حسن دانایی فرد (مترجم) وندل فرنچ
ناشر: صفار - 11 فروردین 1400
1800000 ریال 1710000 ریال
رابرت بی دنهارت، سیدمهدی الوانی (مترجم)، حسن دانائی فرد (مترجم)، سیدحسین کاظمی (ویراستار) رابرت بی دنهارت
ناشر: صفار - 24 آبان 1401
2600000 ریال 2470000 ریال
ریکی گریفین، گرگوری مورهد، سیدمهدی الوانی (مترجم)، غلامرضا معمارزاده (مترجم) ریکی گریفین
ناشر: مروارید - 15 مهر 1401
3400000 ریال 3060000 ریال
حسن دانائی فرد، سیدمهدی الوانی حسن دانائی فرد
ناشر: علمی و فرهنگی - 15 تیر 1392
1200000 ریال 1080000 ریال
جان سی. ماکسول، علی علی پناهی (مترجم)، سیدمهدی الوانی(مقدمه) جان سی. ماکسول
ناشر: بهار سبز - 17 شهریور 1398
890000 ریال 801000 ریال
سیدمهدی الوانی، فتاح شریف زاده سیدمهدی الوانی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 23 اردیبهشت 1396
1200000 ریال 1140000 ریال
تیموتی نی بالدوین، رابرت اس روبین، سیدمهدی الوانی (مترجم)، عباس ابراهیمی (مترجم)، علی جمالی (مترجم) تیموتی نی بالدوین
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 15 مرداد 1401
1560000 ریال
حسن دانایی فرد، سیدمهدی الوانی حسن دانایی فرد
ناشر: صفار - 17 آبان 1396
1800000 ریال
وندل فرنچ، سسیل بل، سیدمهدی الوانی (مترجم)، حسن دانایی فرد (مترجم) وندل فرنچ
ناشر: اشراقی، صفار - 22 اسفند 1390
170000 ریال
نمایش 1 - 15 از 86 مورد