ترتیب بر اساس:
ناصر صافی، مجید رضایی راد (ویراستار)، سیدمحمدرضا سیداحمدیان (ویراستار) ناصر صافی
ناشر: مدرسه - 12 مرداد 1399
370000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 8 مرداد 1402
450000 ریال 360000 ریال
سیدمحمدرضا سیداحمدیان، هادی شیرزاد، محمدرضا جهانی، علیرضا جزینی سیدمحمدرضا سیداحمدیان
ناشر: نور دانش - 5 اسفند 1386
آنجلا رویستون، امیر صالحی طالقانی (مترجم)، مژگان کلهر (ویراستار)، سیدمحمدرضا سیداحمدیان (ویراستار) آنجلا رویستون
ناشر: نشرافق، کتابهای فندق - 21 فروردین 1387
10000 ریال
آنجلا رویستون، امیر صالحی مقدم (مترجم)، مژگان کلهر (ویراستار)، سیدمحمدرضا سیداحمدیان (ویراستار) آنجلا رویستون
ناشر: افق - 4 شهریور 1387
10000 ریال
آنجلا رویستون، امیر صالحی طالقانی (مترجم)، مژگان کلهر (ویراستار)، سیدمحمدرضا سیداحمدیان (ویراستار) آنجلا رویستون
ناشر: افق، نشرافق، کتابهای فندق - 21 فروردین 1387
10000 ریال
آنجلا رویستون، امیر صالحی طالقانی (مترجم)، مژگان کلهر (ویراستار)، سیدمحمدرضا سیداحمدیان (ویراستار) آنجلا رویستون
ناشر: نشرافق، کتابهای فندق - 21 فروردین 1387
10000 ریال
آنجلا رویستون، امیر صالحی طالقانی (مترجم)، مژگان کلهر (ویراستار)، سیدمحمدرضا سیداحمدیان (ویراستار) آنجلا رویستون
ناشر: نشرافق، کتابهای فندق - 21 فروردین 1387
10000 ریال
آنجلا رویستون، امیر صالحی طالقانی (مترجم)، مژگان کلهر (ویراستار)، سیدمحمدرضا سیداحمدیان (ویراستار) آنجلا رویستون
ناشر: نشرافق، کتابهای فندق - 21 فروردین 1387
10000 ریال
آنجلا رویستون، امیر صالحی طالقانی (مترجم)، مژگان کلهر (ویراستار)، سیدمحمدرضا سیداحمدیان (ویراستار) آنجلا رویستون
ناشر: نشرافق، کتابهای فندق - 21 فروردین 1387
10000 ریال
آنجلا رویستون، امیر صالحی طالقانی (مترجم)، مژگان کلهر (ویراستار)، سیدمحمدرضا سیداحمدیان (ویراستار) آنجلا رویستون
ناشر: افق - 21 فروردین 1387
10000 ریال
آنجلا رویستون، امیر صالحی طالقانی (مترجم)، مژگان کلهر (ویراستار)، سیدمحمدرضا سیداحمدیان (ویراستار) آنجلا رویستون
ناشر: نشرافق، کتابهای فندق - 21 فروردین 1387
10000 ریال
الن کیرشمن، مارک کامنا، جوئل فی، سیدمحمدرضا سیداحمدیان (مترجم)، محمدمهدی حسام (مترجم)، سمیه رباط میلی(زیرنظر) الن کیرشمن
ناشر: پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا - 11 شهریور 1399
650000 ریال
صفابخش شیرزاد، پر رنستروم، لارس پیترسون، سیدمحمدرضا سیداحمدیان (مترجم)، مهدی نادری فر (مترجم)، هادی شیرزاد (مترجم)، شهریار باقری (مترجم)، محمدرضا جهانی (مترجم) صفابخش شیرزاد
ناشر: طاهریان - 1383
50000 ریال
نمایش 1 - 13 از 13 مورد