محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
سیدعبدالعلی قوام سیدعبدالعلی قوام
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 9 فروردین 1400
1200000 ریال
استیون کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استیون کاوی
ناشر: آدینه - 12 تیر 1400
200000 ریال 160000 ریال
سیدعبدالعلی قوام سیدعبدالعلی قوام
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 21 اسفند 1400
1100000 ریال
سیدعبدالعلی قوام سیدعبدالعلی قوام
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 21 اسفند 1400
1100000 ریال
ناشر: دنیای اقتصاد - 27 آبان 1393
1000000 ریال 800000 ریال
سیدعبدالعلی قوام سیدعبدالعلی قوام
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 14 شهریور 1401
790000 ریال 632000 ریال
جک اسنایدر، سیدعبدالعلی قوام (مترجم)، رحمت حاجی مینه (مترجم) جک اسنایدر
ناشر: علم - 1393
2450000 ریال 1960000 ریال
سیدعبدالعلی قوام، محسن مدیرشانه چی (ویراستار) سیدعبدالعلی قوام
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 16 بهمن 1392
250000 ریال
سیدعبدالعلی قوام سیدعبدالعلی قوام
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 9 آذر 1399
410000 ریال
سیدعبدالعلی قوام سیدعبدالعلی قوام
ناشر: نشرقومس - 4 دی 1399
900000 ریال
سیدعبدالعلی قوام (تدوین)، سعید شکوهی (تدوین)، سیداحمد فاطمی نژاد (تدوین) سیدعبدالعلی قوام (تدوین)
ناشر: قومس - 15 مرداد 1390
200000 ریال
ناشر: وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات - اردیبهشت 1395
650000 ریال
سیدعبدالعلی قوام (به اهتمام)، داود کیانی (به اهتمام) سیدعبدالعلی قوام (به اهتمام)
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی - 7 اردیبهشت 1390
60000 ریال
سیدعبدالعلی قوام (مقدمه) سیدعبدالعلی قوام (مقدمه)
ناشر: فرهنگ شناسی - آذر 1397
300000 ریال
ناشر: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات - 20 اردیبهشت 1384
32000 ریال
نمایش 1 - 14 از 14 مورد