ترتیب بر اساس:
محمدمهدی خبیری، حسن زیاری، سیدعباس طباطبائی محمدمهدی خبیری
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - خرداد 1393
800000 ریال 720000 ریال
جیسون فانگ، نسرین امامی (مترجم) جیسون فانگ
ناشر: آدینه - 1400
200000 ریال 160000 ریال
سیدعباس طباطبائی، سینا خالدی، سیدعبدالله حسینی سیدعباس طباطبائی
ناشر: شهرآب، آینده سازان - بهمن 1390
150000 ریال 120000 ریال
محمدرضا قلی بیکیان، محمدحسن هوشدارتهرانی (ویراستار)، سیدعباس طباطبایی (ویراستار) محمدرضا قلی بیکیان
ناشر: آوای دانش گستر - بهمن 1392
600000 ریال
محمدحسن دیلمی، سیدعباس طباطبائی (مترجم) محمدحسن دیلمی
ناشر: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی - خرداد 1389
45000 ریال
سیدذاکرحسین جعفری کشمیری، سیدعباس طباطبائی (مترجم)، ابراهیم ثقفی (مترجم)، سیدمحمدرضا علوی سرشکی (مترجم)، محمد سلیمانی طامه (مترجم)، مجید حبیبیان (مترجم)، مجدالدین تجرد (مترجم) سیدذاکرحسین جعفری کشمیری
ناشر: علوی سرشکی، سیدمحمدرضا - 1383
10000 ریال
سیدعباس طباطبائی، عادل سواعدی، محمود ابطحی سیدعباس طباطبائی
ناشر: دانشگاه شهید چمران (اهواز) - 1383
11000 ریال
سیدعباس طباطبائی، اسماعیل ابراهیمی تکامجانی (زیرنظر) سیدعباس طباطبائی
ناشر: قلم علم، پایگاه فرهنگ - بهمن 1392
250000 ریال
سیدعباس طباطبایی سیدعباس طباطبایی
ناشر: کوثر قرآن - تیر 1402
680000 ریال
سیدعباس طباطبایی، سجاد رضائی، نیما کفاشان سیدعباس طباطبایی
ناشر: جهاد دانشگاهی قزوین - خرداد 1401
1400000 ریال
سیدعباس طباطبائی، محمدرضا عسکرزاده، محمدرضا حکیمیان، کامران بابایی، سیدمظفر هاشمی سیدعباس طباطبائی
ناشر: نسل فردا - 1383
465000 ریال
عبداله بینا، محمود سلطانی، رضا تیموری، فرهاد اقطار، علی اکبر ابراهیمی (ویراستار)، سیدمصطفی میرحسینی (ویراستار)، داریوش اسماعیلی (ویراستار)، سیدعباس طباطبایی (زیرنظر)، منصور معنوی (تصویرگر) عبداله بینا
ناشر: دادیار - بهمن 1386
سیدعباس طباطبایی سیدعباس طباطبایی
ناشر: بهتاپژوهش - اردیبهشت 1394
120000 ریال
سیدرضا موسوی (گردآورنده)، سیدعباس طباطبایی (گردآورنده) سیدرضا موسوی (گردآورنده)
ناشر: عصر قلم - مهر 1397
140000 ریال
سیدعباس طباطبائی، نادر پیران مجنده سیدعباس طباطبائی
ناشر: نایاب - اردیبهشت 1396
165000 ریال
نمایش 1 - 14 از 14 مورد