محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
ناشر: نشر دانشگاهی فرهمند - دی 1395
550000 ریال
جیمز کلیر، موسسه ترجمیک (مترجم) جیمز کلیر
ناشر: آدینه - 8 اسفند 1400
270000 ریال 216000 ریال
سهراب فاضل، سیداسماعیل افتخاری (ویراستار) سهراب فاضل
ناشر: روناس - 21 دی 1390
20000 ریال
سیداسماعیل افتخاری (ویراستار)، ستاد کل نیروهای مسلح، دفتر واژه گزینی نظامی (تدوین)، دفتر واژه گزینی نظامی ستاد کل نیروهای مسلح (به اهتمام) سیداسماعیل افتخاری (ویراستار)
ناشر: روناس - 21 دی 1390
جمشید سرمستانی (ویراستار)، سیداسماعیل افتخاری (ویراستار)، دفتر واژه گزینی نظامی ستاد کل نیروهای مسلح (تدوین) جمشید سرمستانی (ویراستار)
ناشر: روناس - 23 آبان 1390
سیداسماعیل افتخاری (ویراستار)، سهراب فاضل (زیرنظر)، دفتر واژه گزینی نظامی ستاد کل نیروهای مسلح (تدوین) سیداسماعیل افتخاری (ویراستار)
ناشر: روناس - 23 آبان 1390
سیداسماعیل افتخاری (ویراستار)، ستاد کل نیروهای مسلح، دفتر واژه گزینی نظامی (تدوین)، دفتر واژه گزینی نظامی ستاد کل نیروهای مسلح (به اهتمام)، سهراب فاضل (زیرنظر) سیداسماعیل افتخاری (ویراستار)
ناشر: روناس - 25 دی 1390
سیداسماعیل افتخاری (ویراستار)، دفتر واژه گزینی نظامی ستاد کل نیروهای مسلح (به اهتمام)، دفتر واژه گزینی نظامی (تدوین) سیداسماعیل افتخاری (ویراستار)
ناشر: روناس - 13 تیر 1391
سیداسماعیل افتخاری (ویراستار)، قاسم قنبری خانقاه (به اهتمام) سیداسماعیل افتخاری (ویراستار)
ناشر: روناس - آبان 1396
700000 ریال
سیداسماعیل افتخاری (ویراستار)، سهراب فاضل (گردآورنده) سیداسماعیل افتخاری (ویراستار)
ناشر: روناس - تیر 1395
300000 ریال
سیداسماعیل افتخاری (ویراستار)، دفتر واژه گزینی نظامی ستاد کل نیروهای مسلح (تدوین) سیداسماعیل افتخاری (ویراستار)
ناشر: روناس - 26 اسفند 1392
دفتر واژه گزینی نظامی ستاد کل نیروهای مسلح(به اهتمام)، سیداسماعیل افتخاری(تدوین) دفتر واژه گزینی نظامی ستاد کل نیروهای مسلح(به اهتمام)
ناشر: روناس - بهمن 1397
350000 ریال
سعید مهدوی فر، سیداسماعیل افتخاری(زیرنظر) سعید مهدوی فر
ناشر: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - 11 خرداد 1399
سیداسماعیل افتخاری (ویراستار)، عسکر پورغفاری (ویراستار)، محمد کبیری(به اهتمام) سیداسماعیل افتخاری (ویراستار)
ناشر: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، مرکز انتشارات راهبردی - 6 آبان 1399
سیداسماعیل افتخاری (ویراستار)، عسکر پورغفاری (ویراستار)، محمد کبیری(به اهتمام) سیداسماعیل افتخاری (ویراستار)
ناشر: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، مرکز انتشارات راهبردی - 6 آبان 1399
دفتر واژه گزینی نظامی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، قدرت حاجی رستملو (مترجم)، وحید ثقفی (ویراستار)، سیداسماعیل افتخاری(به اهتمام)، ابوالفضل سعیدی(زیرنظر) دفتر واژه گزینی نظامی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
ناشر: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - 9 تیر 1399
1250000 ریال
نمایش 1 - 15 از 15 مورد