ترتیب بر اساس:
سیدابوالقاسم مهری نژاد سیدابوالقاسم مهری نژاد
ناشر: آوای نور - 9 فروردین 1401
1200000 ریال 1140000 ریال
ناشر: آدینه - 15 اسفند 1400
250000 ریال 225000 ریال
دیلیا دبلیو زایدل، طاهره محرابیان، سیدابوالقاسم مهری نژاد (مترجم)، سارا حسنی (مترجم)، مینا بن راضی (مترجم)، کوثر عظیمی (مترجم)، لیلی رمضان ساعتچی (مترجم)، عاطفه نجفی زاده (مترجم) دیلیا دبلیو زایدل
ناشر: آوای نور - 10 تیر 1398
690000 ریال
سیدابوالقاسم مهری نژاد سیدابوالقاسم مهری نژاد
ناشر: قطره - 13 مهر 1392
60000 ریال
سیدابوالقاسم مهری نژاد سیدابوالقاسم مهری نژاد
ناشر: آوای نور - 9 اردیبهشت 1398
460000 ریال
پریسا پورجهان، سیدابوالقاسم مهری نژاد پریسا پورجهان
ناشر: علمی و فرهنگی - 28 شهریور 1389
200000 ریال
سیدابوالقاسم مهری نژاد سیدابوالقاسم مهری نژاد
ناشر: دانشگاه الزهرا، قطره - 18 آبان 1390
130000 ریال
جنیفراس. ریپلی، اورت ال. وردینگتون، سیدابوالقاسم مهری نژاد (مترجم) جنیفراس. ریپلی
ناشر: راه سبحان - 5 خرداد 1398
300000 ریال
سیدابوالقاسم مهری نژاد (گردآورنده)، پریسا اصغری نژادبلوچی (گردآورنده) سیدابوالقاسم مهری نژاد (گردآورنده)
ناشر: آوای نور - 26 آذر 1392
125000 ریال
سیدابوالقاسم مهری نژاد سیدابوالقاسم مهری نژاد
ناشر: علم - 30 مهر 1391
500000 ریال
سیدابوالقاسم مهری نژاد سیدابوالقاسم مهری نژاد
ناشر: آوای نور - 21 فروردین 1392
85000 ریال
نمایش 1 - 10 از 10 مورد