محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مرداد 1395
100000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - 14 مهر 1401
180000 ریال
سیدابوالقاسم فروزانی سیدابوالقاسم فروزانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 30 آذر 1399
540000 ریال
سیدابوالقاسم فروزانی سیدابوالقاسم فروزانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 8 بهمن 1398
590000 ریال
سیدابوالقاسم فروزانی، مجید صاریان سیدابوالقاسم فروزانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 2 آبان 1389
50000 ریال
سیدابوالقاسم فروزانی (مصحح)، کیوان مددی (مصحح) سیدابوالقاسم فروزانی (مصحح)
ناشر: همارا - 9 دی 1391
300000 ریال
سیدابوالقاسم فروزانی سیدابوالقاسم فروزانی
ناشر: مصطفوی - 21 تیر 1391
سیدعلیرضا گلشنی، سیدابوالقاسم فروزانی (مقدمه)، محمدکریم خرمایی (به اهتمام) سیدعلیرضا گلشنی
ناشر: فرهنگ پارس - 3 مهر 1389
65000 ریال
ناشر: خاموش - 23 آذر 1398
70000 ریال
نمایش 1 - 8 از 8 مورد