ترتیب بر اساس:
مرانک خسروی، فاطمه حاجی محمودی، سمیه ده حقی (ویراستار)، علی قادری ورکانی (تصویرگر) مرانک خسروی
ناشر: گل واژه - بهمن 1391
130000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - مهر 1399
170000 ریال 136000 ریال
گروه علوم انسانی انتشارات گل واژه، سمیه ده حقی (ویراستار)، محمدعلی زیرک (زیرنظر) گروه علوم انسانی انتشارات گل واژه
ناشر: گل واژه - بهمن 1391
110000 ریال
ناصر جعفری، سمیه ده حقی (ویراستار)، سمانه رضوی نصر (زیرنظر) ناصر جعفری
ناشر: سیمیا - اسفند 1389
22000 ریال
اعظم غفاری، سمیه ده حقی (ویراستار) اعظم غفاری
ناشر: سیمیا - آذر 1388
18000 ریال
بهناز سیفی حقیقت، سمیه ده حقی (ویراستار)، وحید قهرمان (زیرنظر) بهناز سیفی حقیقت
ناشر: سیمیا - بهمن 1388
18000 ریال
بهناز سیفی حقیقت، سمیه ده حقی (ویراستار) بهناز سیفی حقیقت
ناشر: سیمیا - بهمن 1388
18000 ریال
فاطمه رضوانی، سمیه ده حقی (ویراستار) فاطمه رضوانی
ناشر: سیمیا - اسفند 1389
22000 ریال
مژده فامیلی، سمیه ده حقی (ویراستار) مژده فامیلی
ناشر: سیمیا - خرداد 1389
18000 ریال
المیرا باقرزاده، سمیه ده حقی (ویراستار) المیرا باقرزاده
ناشر: سیمیا - خرداد 1389
18000 ریال
یاسر اسدی، سمیه ده حقی (ویراستار) یاسر اسدی
ناشر: سیمیا - خرداد 1389
18000 ریال
ناشر: سیمیا - آذر 1388
18000 ریال
ناشر: سیمیا - اسفند 1389
22000 ریال
بهاره شرف، سمیه ده حقی (ویراستار) بهاره شرف
ناشر: سیمیا - آذر 1388
18000 ریال
مهرداد شعبانی سلطانمرادی، سمیه ده حقی (ویراستار) مهرداد شعبانی سلطانمرادی
ناشر: سیمیا - بهمن 1389
22000 ریال
نمایش 1 - 15 از 60 مورد