ترتیب بر اساس:
دیل کارنگی، سعید مادح خاکسار (مترجم) دیل کارنگی
ناشر: اردیبهشت - 22 مرداد 1390
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
150000 ریال 120000 ریال
بو نورتون، نسرین امامی (مترجم) بو نورتون
ناشر: آدینه - 1398
150000 ریال 135000 ریال
فرانک سرانو، سعید مادح خاکسار (مترجم)، محمدعلی کشاورز (ویراستار) فرانک سرانو
ناشر: قدیانی - 8 اردیبهشت 1392
350000 ریال
رابرت ای. سالو، سعید مادح خاکسار (مترجم) رابرت ای. سالو
ناشر: سایه سخن - 2 مهر 1398
770000 ریال 390000 ریال
برایان لنون، حسن ملکیان (مترجم)، سعید مادح خاکسار (مترجم) برایان لنون
ناشر: سایه سخن - 12 شهریور 1399
480000 ریال 380000 ریال
جان برنستین، استن برنستین، سعید مادح خاکسار (مترجم) جان برنستین
ناشر: موزون - 19 بهمن 1398
450000 ریال
دیل کارنگی، سعید مادح خاکسار (مترجم) دیل کارنگی
ناشر: اردیبهشت - 22 مرداد 1390
150000 ریال
مورل وایز، سعید مادح خاکسار (مترجم)، محمدعلی کشاورز (ویراستار) مورل وایز
ناشر: قدیانی - 22 خرداد 1392
90000 ریال
جان برنستین، استن برنستین، سعید مادح خاکسار (مترجم) جان برنستین
ناشر: موزون - 12 آذر 1398
450000 ریال
جان برنستین، استن برنستین، سعید مادح خاکسار (مترجم) جان برنستین
ناشر: موزون - 12 آذر 1398
450000 ریال
پت اوریل، سیلوستر هیکمون، کی دبرایان، سعید مادح خاکسار (مترجم)، محمدعلی کشاورز (ویراستار) پت اوریل
ناشر: قدیانی - 22 خرداد 1392
90000 ریال
جان برنستین، استن برنستین، سعید مادح خاکسار (مترجم) جان برنستین
ناشر: موزون - 12 آذر 1398
450000 ریال
ویلیام اف پاول، سعید مادح خاکسار (مترجم)، محمدعلی کشاورز (زیرنظر) ویلیام اف پاول
ناشر: قدیانی - 24 آبان 1391
70000 ریال
ویلیام پاول، سعید مادح خاکسار (مترجم) ویلیام پاول
ناشر: قدیانی - 15 شهریور 1393
350000 ریال
جان برنستین، استن برنستین، سعید مادح خاکسار (مترجم) جان برنستین
ناشر: موزون - 19 بهمن 1398
450000 ریال
جان برنستین، استن برنستین، سعید مادح خاکسار (مترجم) جان برنستین
ناشر: موزون - 27 خرداد 1391
250000 ریال
نمایش 1 - 15 از 60 مورد