ترتیب بر اساس:
بن هوروویتس، سعید قدوسی نژاد (مترجم) بن هوروویتس
ناشر: آریانا قلم - 16 شهریور 1400
2080000 ریال
دارن هاردی، موسسه ترجمیک (مترجم) دارن هاردی
ناشر: آدینه - 25 فروردین 1402
490000 ریال 392000 ریال
سعید قدوسی نژاد سعید قدوسی نژاد
ناشر: آریانا قلم - 10 تیر 1402
2830000 ریال
سعید قدوسی نژاد (ویراستار) سعید قدوسی نژاد (ویراستار)
ناشر: اتکا، مرکز تحقیقات و توسعه - اسفند 1394
150000 ریال
محمدمهدی قائمی نیا، سیدامیرعلی جوادی نیا، عبدالله محمدی، سعید قدوسی نژاد (ویراستار) محمدمهدی قائمی نیا
ناشر: مهر سبحان - 27 مهر 1392
330000 ریال
ناشر: اطراف - 24 اردیبهشت 1399
140000 ریال
نیر ایال، رایان هوور، سعید قدوسی نژاد (مترجم) نیر ایال
ناشر: آریانا قلم - 7 خرداد 1401
1200000 ریال
نمایش 1 - 6 از 6 مورد