ترتیب بر اساس:
حشمت الله سلیمی (به اهتمام)، سجاد راعی گلوجه (به اهتمام)، ایرج محمدی (به اهتمام)، سعید حصاری (به اهتمام)، فرهاد زیویار (زیرنظر) حشمت الله سلیمی (به اهتمام)
ناشر: خانه کتاب - 6 دی 1389
96000 ریال
ناشر: آدینه - 8 دی 1401
650000 ریال 585000 ریال
پروین قدسی زاد، برنارد لوئیس، سجاد راعی گلوجه، اصغر صادقی یکتا، شارل پلا، محمدفاروق انصاری پروین قدسی زاد
ناشر: کتاب مرجع - 1389
80000 ریال
ناشر: وزارت امور خارجه، اداره نشر - شهریور 1395
470000 ریال
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی - 29 بهمن 1387
30000 ریال
سجاد راعی گلوجه سجاد راعی گلوجه
ناشر: موسسه چاپ و نشر عروج - 30 فروردین 1385
12000 ریال
سجاد راعی گلوجه سجاد راعی گلوجه
ناشر: سوره مهر - 24 آبان 1399
250000 ریال
مرکز پژوهش، سنجش و اسناد ریاست جمهوری، مدیریت اسنا (تهیه و تنظیم)، محمدعلی زهره ای (زیرنظر)، علی اکبر رضایی (زیرنظر)، سجاد راعی گلوجه (به اهتمام)، مجید حکیمی خرم (به اهتمام)، حجت الله کریمی (به اهتمام) مرکز پژوهش
ناشر: مرکز پژوهش، سنجش و اسناد ریاست جمهوری، فرهنگ و تمدن - 20 آبان 1391
100000 ریال
سجاد راعی گلوجه (تدوین)، پرویز اسماعیلی (زیرنظر) سجاد راعی گلوجه (تدوین)
ناشر: مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری - اسفند 1396
80000 ریال
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی - 19 آذر 1391
90000 ریال
سجاد راعی گلوجه (تدوین) سجاد راعی گلوجه (تدوین)
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی - 12 خرداد 1389
49000 ریال
نمایش 1 - 10 از 10 مورد