ترتیب بر اساس:
لاری واچفسکی، اندی واچفسکی، سارا صفاتی (مترجم)، فرهاد ارکانی (مترجم) لاری واچفسکی
ناشر: نشر کتاب مس - 1393
500000 ریال 400000 ریال
رابرت کیوساکی، موسسه ترجمیک (مترجم) رابرت کیوساکی
ناشر: آدینه - خرداد 1400
800000 ریال 640000 ریال
سارا صفاتی سارا صفاتی
ناشر: نشر مس - 1396
1200000 ریال 960000 ریال
لاری واچفسکی، سارا صفاتی (مترجم)، فرهاد ارکانی (مترجم) لاری واچفسکی
ناشر: نشر کتاب مس - 1393
140000 ریال
فردی مرکوری، برایان می، فرهاد ارکانی (مترجم)، سارا صفاتی (مترجم) فردی مرکوری
ناشر: نشر کتاب مس - 1383
90000 ریال
مالکوم فریزر، سارا صفاتی (مترجم)، سیدشفیع صدیقی (مترجم) مالکوم فریزر
ناشر: گسترش اندیشه - 1382
10000 ریال
شیرین صوراسرافیل، سارا صفاتی (مترجم)، منیره تقی پور (ویراستار)، اسماعیل عباسی (ویراستار)، افشین معماریان(عکاس)، نادر سماواتی(عکاس) شیرین صوراسرافیل
ناشر: کتابسرای میردشتی - آبان 1399
29000000 ریال
لاری واچفسکی، شیوا کاشی (مترجم)، فرهاد ارکانی (مترجم)، سارا صفاتی (مترجم) لاری واچفسکی
ناشر: نشر کتاب مس - 1382
300000 ریال
نمایش 1 - 7 از 7 مورد