ترتیب بر اساس:
ایگوریوگنیویچ ایرودف، گروه مترجمان (مترجم)، رکسانا ترکشیان (ویراستار) ایگوریوگنیویچ ایرودف
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - دی 1384
29000 ریال
ادوارد دوبونو، نسرین امامی (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: آدینه - آبان 1401
450000 ریال 360000 ریال
ایگوریوگنیویچ ایرودف، رکسانا ترکشیان (ویراستار) ایگوریوگنیویچ ایرودف
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - دی 1384
45000 ریال
رکسانا ترکشیان (مترجم)، وحید محمودی (مترجم)، مریم عابدینی (ویراستار)، هادی مازوچی (ویراستار) رکسانا ترکشیان (مترجم)
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - اسفند 1385
25000 ریال
آونیش شارما، حسین میرزایی (مترجم)، رضا سعدآبادی (مترجم)، مرتضی نوبخت (مترجم)، نسرین طائفی (مترجم)، رکسانا ترکشیان (ویراستار)، مریم عابدینی (ویراستار) آونیش شارما
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - بهمن 1384
23000 ریال
آونیش شارما، حسین میرزایی (مترجم)، رضا سعدآبادی (مترجم)، مرتضی نوبخت (مترجم)، نسرین طائفی (مترجم)، رکسانا ترکشیان (ویراستار)، مریم عابدینی (ویراستار) آونیش شارما
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - بهمن 1384
23000 ریال
استالین مال هاترا، محسن جان نثاری (مترجم)، رضا سعدآبادی (ویراستار)، رکسانا ترکشیان (ویراستار) استالین مال هاترا
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - شهریور 1384
27000 ریال
پرادیب سریواستاوا، رکسانا ترکشیان (مترجم)، محمد ایمان پرست (مترجم) پرادیب سریواستاوا
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - دی 1385
26000 ریال
پرادیب سریواستاوا، محمد ایمان پرست (مترجم)، رکسانا ترکشیان (ویراستار)، هادی مازوچی (ویراستار) پرادیب سریواستاوا
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - بهمن 1385
12000 ریال
آونیش شارما، حسین میرزایی (مترجم)، رضا سعدآبادی (مترجم)، مرتضی نوبخت (مترجم)، نسرین طائفی (مترجم)، رکسانا ترکشیان (ویراستار)، مریم عابدینی (ویراستار) آونیش شارما
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - بهمن 1384
23000 ریال
آونیش شارما، حسین میرزایی (مترجم)، رضا سعدآبادی (مترجم)، مرتضی نوبخت (مترجم)، نسرین طائفی (مترجم)، رکسانا ترکشیان (ویراستار)، مریم عابدینی (ویراستار) آونیش شارما
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - بهمن 1384
23000 ریال
نمایش 1 - 10 از 10 مورد