ترتیب بر اساس:
اسکار برنی فیه، رویا خوئی (مترجم) اسکار برنی فیه
ناشر: پیدایش - 2 آذر 1398
900000 ریال 810000 ریال
ادوارد دوبونو، نسرین امامی (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: آدینه - 29 آبان 1401
450000 ریال 405000 ریال
اسکار برنی فیه، رویا خوئی (مترجم) اسکار برنی فیه
ناشر: پیدایش - 28 خرداد 1400
900000 ریال 550000 ریال
اسکار برنی فیه، رویا خوئی (مترجم) اسکار برنی فیه
ناشر: پیدایش - 7 تیر 1399
900000 ریال 350000 ریال
فرانسواز دوگیبرت، رویا خوئی (مترجم)، ترانه امیرابراهیمی (ویراستار)، بنجامین شود (تصویرگر) فرانسواز دوگیبرت
ناشر: محراب قلم - 6 اسفند 1391
400000 ریال 360000 ریال
اسکار برنی فیه، رویا خوئی (مترجم) اسکار برنی فیه
ناشر: پیدایش - 2 آذر 1398
900000 ریال 810000 ریال
فرانسواز دوگیبرت، رویا خوئی (مترجم) فرانسواز دوگیبرت
ناشر: محراب قلم، کتابهای مهتاب - 1 مرداد 1398
400000 ریال 360000 ریال
آگنس واندویل، رویا خوئی (مترجم)، آن ویلزدورف (تصویرگر) آگنس واندویل
ناشر: محراب قلم - 14 اردیبهشت 1392
400000 ریال 360000 ریال
فرانسواز دوگیبرت، رویا خوئی (مترجم) فرانسواز دوگیبرت
ناشر: محراب قلم، کتابهای مهتاب - 8 مهر 1398
400000 ریال 360000 ریال
آگنس واندویل، رویا خوئی (مترجم) آگنس واندویل
ناشر: محراب قلم، کتابهای مهتاب - 8 مهر 1398
400000 ریال 360000 ریال
آلکسیا دلریو، سوفی دومنتون، رویا خوئی (مترجم)، ترانه امیرابراهیمی (ویراستار)، کلوتید پرن (تصویرگر) آلکسیا دلریو
ناشر: محراب قلم - 11 خرداد 1392
300000 ریال 270000 ریال
استیو پارکر، رویا خوئی (مترجم)، شاهده سعیدی (ویراستار)، ژاله راستانی (ویراستار) استیو پارکر
ناشر: محراب قلم - شهریور 1397
350000 ریال 315000 ریال
آگنس واندویل، رویا خوئی (مترجم) آگنس واندویل
ناشر: محراب قلم، کتابهای مهتاب - 8 مهر 1398
400000 ریال 360000 ریال
لورن رابرتسون، رویا خوئی (مترجم) لورن رابرتسون
ناشر: محراب قلم، کتابهای مهتاب - خرداد 1394
350000 ریال 315000 ریال
فرانسواز دوگیبرت، رویا خوئی (مترجم) فرانسواز دوگیبرت
ناشر: محراب قلم، کتابهای مهتاب - 10 شهریور 1399
400000 ریال 360000 ریال
آگنس واندویل، رویا خوئی (مترجم)، ترانه امیرابراهیمی (ویراستار)، حسین الوندی (ویراستار)، رونان بادل (تصویرگر) آگنس واندویل
ناشر: محراب قلم - 13 اسفند 1390
400000 ریال 360000 ریال
نمایش 1 - 15 از 449 مورد