ترتیب بر اساس:
مایکل گلیسون، آسکرای. جاکندروپ، حمید محبی (مترجم)، رضا نوری (مترجم) مایکل گلیسون
ناشر: حتمی - 15 بهمن 1399
3990000 ریال 3591000 ریال
بنجامین گراهام، موسسه ترجمیک (مترجم) بنجامین گراهام
ناشر: آدینه - 26 اسفند 1402
520000 ریال 416000 ریال
رضا نوری رضا نوری
ناشر: پازینه - 29 آبان 1400
550000 ریال 495000 ریال
رضا نوری رضا نوری
ناشر: پازینه - 29 مهر 1400
650000 ریال 585000 ریال
وسیلیس موگیوس، نادر رهنما (مترجم)، رضا نوری (مترجم)، هادی روحانی (مترجم)، سعیده شادمهری (مترجم)، ندا آقایی (مترجم)، یاسر صابری (مترجم) وسیلیس موگیوس
ناشر: دانشگاه اصفهان، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 3 آذر 1399
680000 ریال
رضا نوری (گردآورنده)، فضل الله فتح الهی شورابه (گردآورنده) رضا نوری (گردآورنده)
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - خرداد 1395
275000 ریال
گلن کاردول، عباسعلی گائینی (مترجم)، رضا نوری (مترجم) گلن کاردول
ناشر: حتمی - بهمن 1396
1790000 ریال
کیوان مرادیان، رضا نوری، صادق امانی شلمزاری، عبدالحسن پرنو، مهناز صادقی سالارآبادی کیوان مرادیان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - تیر 1397
170000 ریال
دیوید سندلر، رضا نوری (مترجم)، امین فرزانه حصاری (مترجم)، سولماز مهدوی (مترجم)، نادر رهنما (ویراستار) دیوید سندلر
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه اصفهان) - 30 خرداد 1389
50000 ریال
ناشر: آوای ابتکار - 2 مرداد 1398
500000 ریال
کیمبرلی گریوز، نوید باباخانی (مترجم)، رضا نوری (مترجم)، سعید رحیمی (مترجم) کیمبرلی گریوز
ناشر: انستیتو ایز ایران - 9 تیر 1389
52000 ریال
رضا نوری رضا نوری
ناشر: سپهر اندیشه - آبان 1395
50000 ریال
رضا نوری رضا نوری
ناشر: سپهر اندیشه - آبان 1395
50000 ریال
مایکل گلیسون، آسکرای. جاکندروپ، حمید محبی (مترجم)، رضا نوری (مترجم) مایکل گلیسون
ناشر: حتمی - 27 بهمن 1398
799000 ریال
کلود بوچارد، اریک هافمن، رضا نوری (مترجم) کلود بوچارد
ناشر: حتمی - 28 دی 1398
1129000 ریال
نمایش 1 - 15 از 20 مورد