ترتیب بر اساس:
اونجلین مچلین، رضا شیرمرز (مترجم) اونجلین مچلین
ناشر: قطره - 13 آذر 1400
650000 ریال 540000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 15 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
رضا شیرمرز رضا شیرمرز
ناشر: قطره - 11 خرداد 1399
650000 ریال
ارسطو، رضا شیرمرز (مترجم) ارسطو
ناشر: ققنوس - 16 مهر 1399
350000 ریال
ناشر: قطره - اردیبهشت 1396
280000 ریال
جورج برنارد شاو، رضا شیرمرز (مترجم) جورج برنارد شاو
ناشر: قطره - 24 مرداد 1386
17000 ریال
آریستوفان، رضا شیرمرز (مترجم) آریستوفان
ناشر: قطره - 15 دی 1388
320000 ریال
آریستو فان، رضا شیرمرز (مترجم) آریستو فان
ناشر: قطره - 10 بهمن 1388
300000 ریال
ایاکونوس کامبانلیس، رضا شیرمرز (مترجم) ایاکونوس کامبانلیس
ناشر: قطره - 19 اردیبهشت 1389
18000 ریال
ترنس راتیگان، رضا شیرمرز (مترجم) ترنس راتیگان
ناشر: قطره - 12 خرداد 1389
40000 ریال
کلیفورد اودتس، رضا شیرمرز (مترجم) کلیفورد اودتس
ناشر: قطره - 13 آذر 1389
30000 ریال
ژان انوی، هارولد بریگهاوس، رضا شیرمرز (مترجم) ژان انوی
ناشر: قطره - 24 مرداد 1389
25000 ریال
ویلیام سامرست موام، رضا شیرمرز (مترجم) ویلیام سامرست موام
ناشر: قطره - 13 مهر 1389
30000 ریال
ادوارد باند، رضا شیرمرز (مترجم) ادوارد باند
ناشر: قطره - 13 مهر 1389
30000 ریال
رضا شیرمرز، سروش قاسمیان، سپیده خمسه نژاد رضا شیرمرز
ناشر: نمایش - 5 اسفند 1388
30000 ریال
رضا شیرمرز، محمد ابراهیمیان، عارفه عنایتی رضا شیرمرز
ناشر: نمایش - 13 اسفند 1387
18000 ریال
نمایش 1 - 15 از 21 مورد