ترتیب بر اساس:
محمدسهیل طقوش، حجت الله جودکی (مترجم)، رسول جعفریان (ویراستار) محمدسهیل طقوش
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 29 اسفند 1400
570000 ریال
دن نوریس، محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) دن نوریس
ناشر: آدینه - 13 آبان 1401
550000 ریال 495000 ریال
ناشر: دلیل ما - 8 مهر 1398
2000000 ریال 1200000 ریال
ناشر: حبیب - 8 آبان 1387
25000 ریال
ناشر: علم - 10 خرداد 1393
5500000 ریال
ناشر: دلیل ما - 8 مهر 1398
2000000 ریال
رسول جعفریان رسول جعفریان
ناشر: علم - مهر 1397
1950000 ریال
رسول جعفریان رسول جعفریان
ناشر: علم - آذر 1397
3250000 ریال
رسول جعفریان رسول جعفریان
ناشر: دفترنشرمعارف - 2 آذر 1399
350000 ریال
رسول جعفریان رسول جعفریان
ناشر: علم - 20 آبان 1393
3550000 ریال
ناشر: دلیل ما - 6 مهر 1398
160000 ریال
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 1389
1730000 ریال
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 19 آذر 1398
1730000 ریال
رسول جعفریان (زیرنظر) رسول جعفریان (زیرنظر)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مهر 1394
140000 ریال
ناشر: دلیل ما - 12 بهمن 1392
350000 ریال
نمایش 1 - 15 از 152 مورد