ترتیب بر اساس:
رزی گرین وود، رویا خوئی (مترجم) رزی گرین وود
ناشر: محراب قلم، کتابهای مهتاب - شهریور 1399
500000 ریال 450000 ریال
بنجامین گراهام، موسسه ترجمیک (مترجم) بنجامین گراهام
ناشر: آدینه - 1402
520000 ریال 416000 ریال
رزی گرین وود، رویا خوئی (مترجم)، میرجعفری (ویراستار) رزی گرین وود
ناشر: محراب قلم - اسفند 1392
500000 ریال 450000 ریال
رزی گرین وود، رویا خوئی (مترجم)، شهرام رجب زاده (ویراستار) رزی گرین وود
ناشر: محراب قلم - اسفند 1392
350000 ریال 315000 ریال
رزی گرین وود، رویا خوئی (مترجم)، شهرام رجب زاده (ویراستار) رزی گرین وود
ناشر: محراب قلم - اسفند 1390
350000 ریال 315000 ریال
رزی گرین وود، رویا خوئی (مترجم)، میرجعفری (ویراستار) رزی گرین وود
ناشر: محراب قلم - شهریور 1391
350000 ریال 315000 ریال
رزی گرین وود، کارولین هریس، جکی گف، فیلیپ استیل، رویا خوئی، مهروش طهوری، امیر صالحی طالقانی (مترجم)، شهرام رجب زاده (مترجم)، شاهده سعیدی (ویراستار)، احمد حسینی (ویراستار) رزی گرین وود
ناشر: محراب قلم - شهریور 1391
500000 ریال
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان - خرداد 1401
440000 ریال
رویا خوئی، مهروش طهوری، فیلیپ استیل، رزی گرین وود، کارولین هریس، بلیندا وبر، دیورا چنسلر، شان کالری، فیونامک دانلد، جکی کف، شهرام رجب زاده (مترجم)، امیر صالحی طالقانی (مترجم)، شاهده سعیدی (ویراستار)، لیلا سیدقاسم (ویراستار)، حسین الوندی (ویراستار)، مهدی چوبینه (ویراستار)، احمد حسینی (ویراستار)، سید اکبر میرجعفری (ویراستار) رویا خوئی
ناشر: محراب قلم، کتابهای مهتاب - شهریور 1393
1000000 ریال
رزی گرین وود، رویا خوئی (مترجم)، میرجعفری (ویراستار) رزی گرین وود
ناشر: محراب قلم - تیر 1390
28000 ریال
رزی گرین وود، رویا خوئی (مترجم)، شهرام رجب زاده (ویراستار) رزی گرین وود
ناشر: محراب قلم - تیر 1390
28000 ریال
رزی گرین وود، رویا خوئی (مترجم)، شهرام رجب زاده (ویراستار) رزی گرین وود
ناشر: محراب قلم - مهر 1389
20000 ریال
رزی گرین وود، رویا خوئی (مترجم) رزی گرین وود
ناشر: محراب قلم - مهر 1389
28000 ریال
رزی گرین وود، فرشاد موتمنی (مترجم) رزی گرین وود
ناشر: عروج اندیشه - مرداد 1394
180000 ریال
رزی گرین وود رزی گرین وود
ناشر: عروج اندیشه - مرداد 1394
180000 ریال
رزی گرین وود، جکی گاف، آنیتا گانری، فیلیپ استیل، سمیه کریم دادیان (مترجم)، عالیه آزمونی (مترجم)، فرحناز حسینی طباطبایی (مترجم)، ناهید بروزی نیت (مترجم)، علیرضا کریم دادیان (مترجم)، علی اکبر بیواره (ویراستار) رزی گرین وود
ناشر: عروج اندیشه - خرداد 1391
240000 ریال
نمایش 1 - 15 از 26 مورد