ترتیب بر اساس:
فرانسیس فوکویاما، رحمن قهرمانپور (مترجم) فرانسیس فوکویاما
ناشر: روزنه - 6 اردیبهشت 1401
4250000 ریال 3612500 ریال
ناشر: آدینه - 21 آبان 1398
300000 ریال 270000 ریال
رحمن قهرمانپور (مترجم)، مرتضی مساح (مترجم)، ریموند هینبوش (ویراستار)، انوشیروان احتشامی (ویراستار) رحمن قهرمانپور (مترجم)
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 29 تیر 1390
2880000 ریال 2592000 ریال
رحمن قهرمان پور رحمن قهرمان پور
ناشر: تیسا - آذر 1394
199000 ریال 169150 ریال
ناشر: تیسا - 20 مرداد 1400
399000 ریال 339150 ریال
رحمن قهرمانپور رحمن قهرمانپور
ناشر: روزنه - بهمن 1394
2300000 ریال
الی ویور، بری بوزان، رحمن قهرمانپور (مترجم) الی ویور
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی - 19 خرداد 1388
460000 ریال
رحمن قهرمانپور رحمن قهرمانپور
ناشر: روزنه - اردیبهشت 1396
2100000 ریال
ستاره مهدی زاده (ویراستار)، اسماعیل بشری (گردآورنده)، امیرحسین زمانی نیا (زیرنظر)، رحمن قهرمانپور (گردآورنده)، زهرا دولت خواه (گردآورنده) ستاره مهدی زاده (ویراستار)
ناشر: مرکز تحقیقات استراتژیک - 24 خرداد 1389
32000 ریال
زهرا رضایی (به اهتمام)، سیدجواد نگارنده (به اهتمام)، ابراهیم حاجیانی (به اهتمام)، رحمن قهرمان پور (به اهتمام)، وهاب کریمی (به اهتمام)، سعید ازرمی (به اهتمام)، فروغ صالح (به اهتمام)، نیلوفر صمیمی (به اهتمام) زهرا رضایی (به اهتمام)
ناشر: مرکز تحقیقات استراتژیک - 24 خرداد 1389
30000 ریال
سمیه سیاه پشت (ویراستار)، امیرمحمد حاجی یوسفی (گردآورنده)، حسین پوراحمدی (گردآورنده)، بیژن اسدی (گردآورنده)، محمدرضا تاجیک (گردآورنده)، اصغر افتخاری (گردآورنده)، اصغر صارمی شهاب (گردآورنده)، رحمن قهرمانپور (گردآورنده) سمیه سیاه پشت (ویراستار)
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی - 3 اسفند 1389
100000 ریال
ناشر: تیسا - اسفند 1395
289000 ریال
نمایش 1 - 11 از 11 مورد