ترتیب بر اساس:
نیر ایال، رایان هوور، مریم عبدلی (مترجم)، امین اسداللهی (مترجم)، ابراهیم صفارکاخکی (ویراستار) نیر ایال
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - مرداد 1401
1600000 ریال 1440000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
950000 ریال 855000 ریال
نیر ایال، رایان هوور، علی شه شناس (مترجم)، مینا آدمی (ویراستار) نیر ایال
ناشر: شرکت تعاونی انتشارات هورمزد - مرداد 1402
1160000 ریال 1044000 ریال
نیر ایال، رایان هوور، موسسه ترجمیک (مترجم) نیر ایال
ناشر: آدینه - بهمن 1402
500000 ریال 450000 ریال
نیر ایال، رایان هوور، سعید قدوسی نژاد (مترجم) نیر ایال
ناشر: آریانا قلم وابسته به شرکت آریانا قلم بهسان - تیر 1402
1980000 ریال 1782000 ریال
نیر ایال، رایان هوور، سعید جوی زاده (مترجم)، هانیه سخایی (مترجم)، علیرضا احمدیان (مترجم) نیر ایال
ناشر: آکادمیک - تیر 1402
900000 ریال
نمایش 1 - 5 از 5 مورد