ترتیب بر اساس:
ناشر: مازیار - 1402
1650000 ریال 1485000 ریال
آستین کلون، محبوبه ذکایی (مترجم) آستین کلون
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
پیترویلیام اتکینز، آر.اس. فریدمن، رامین رامبد (مترجم)، سوسن انوری (ویراستار) پیترویلیام اتکینز
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - مرداد 1388
750000 ریال 675000 ریال
جیمز اینگل جی آر، استانلی کروچ، مرضیه چالوسی (مترجم)، رامین رامبد (ویراستار) جیمز اینگل جی آر
ناشر: دانشگاه تربیت معلم - شهریور 1392
560000 ریال 504000 ریال
ناشر: مازیار - آذر 1400
750000 ریال
ناشر: مازیار - شهریور 1399
500000 ریال
ناشر: مازیار - آبان 1398
480000 ریال
پیترویلیام اتکینز، رامین رامبد (مترجم) پیترویلیام اتکینز
ناشر: مازیار - آذر 1392
250000 ریال
ناشر: مازیار - اسفند 1397
550000 ریال
جیمز اینگل جی آر، استانلی کروچ، مرضیه چالوسی (مترجم)، رامین رامبد (ویراستار) جیمز اینگل جی آر
ناشر: دانشگاه تربیت معلم - 1392
300000 ریال
ناشر: مازیار - اسفند 1392
160000 ریال
استیون ویلیام هاوکینگ، رامین رامبد (مترجم) استیون ویلیام هاوکینگ
ناشر: مازیار - اسفند 1392
280000 ریال
داگلاس ام. کنسیداین، رامین رامبد (مترجم)، سمیرا اموذری (مترجم)، آرزو شاه شرقی (مترجم)، هاله واحدی (ویراستار)، سمیه عابدینی (طراح) داگلاس ام. کنسیداین
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - اردیبهشت 1392
156000 ریال
رامین رامبد (مترجم) رامین رامبد (مترجم)
ناشر: مازیار - اسفند 1392
240000 ریال
جان رست هابرد، رامین رامبد (مترجم)، مانا شاکرین (مترجم) جان رست هابرد
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - شهریور 1387
90000 ریال
جیمز اینگل جی آر، استانلی کروچ، مرضیه چالوسی (مترجم)، رامین رامبد (ویراستار) جیمز اینگل جی آر
ناشر: دانشگاه تربیت معلم - شهریور 1384
185000 ریال
نمایش 1 - 15 از 21 مورد