ترتیب بر اساس:
دیوید تراسبی، کاظم فرهادی (مترجم) دیوید تراسبی
ناشر: نشر نی - اردیبهشت 1401
1500000 ریال 1350000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
2000000 ریال 1600000 ریال
دیوید تراسبی، سوسن علائی (مترجم) دیوید تراسبی
ناشر: سوره مهر - 1393
300000 ریال
دیوید تراسبی، رضا اسماعیلی (مترجم)، مژده نقدی سده (مترجم)، حمید حق وردی (مترجم) دیوید تراسبی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان - اردیبهشت 1398
270000 ریال
دیوید تراسبی، ویکتور گینزبرگ دیوید تراسبی
ناشر: بدخشان - بهمن 1394
300000 ریال
نمایش 1 - 4 از 4 مورد