ترتیب بر اساس:
استیفن پی رابینز، دیوید ای دی سنزو، سید محمد اعرابی (مترجم)، محمد علی حمیدرفیعی (مترجم) استیفن پی رابینز
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1402
4700000 ریال 4230000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
750000 ریال 675000 ریال
دیویدای. دی سنزو، دهارام ویرا آگروالا دیویدای. دی سنزو
ناشر: فوژان - مرداد 1396
2000000 ریال 1800000 ریال
دیویدای. دی سنزو، استیون رابینز، میرعلی سیدنقوی (مترجم)، سیامک یعقوبی (مترجم) دیویدای. دی سنزو
ناشر: مهکامه - فروردین 1396
1800000 ریال
دیویدای. دی سنزو، استیون پی. رابینز، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، محمدمهدی رضوانی فر (مترجم)، نرگس مرآت (ویراستار) دیویدای. دی سنزو
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - اردیبهشت 1401
5980000 ریال
استیون رابینز، دیویدای. دی سنزو، اوژن کریمی، بهنام مرادی (ویراستار) استیون رابینز
ناشر: فرانما - مرداد 1391
113000 ریال
دیویدای. دی سنزو، استیون پی. رابینز، سوزان ال. ورهالست، مریم زرندی (مترجم) دیویدای. دی سنزو
ناشر: حانون - مهر 1399
2000000 ریال
استیون رابینز، دیویدای. دی سنزو، دارماویرا آگاروالا، سیدحسین ابطحی (مترجم)، حشمت خلیفه سلطانی (مترجم)، مهناز جعفریه (ویراستار) استیون رابینز
ناشر: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت - آبان 1386
35000 ریال
نمایش 1 - 7 از 7 مورد