محدود کردن نتایج
دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
لری جیمسون، دن لوئیس لانگو، استفان هاوزر، دنیس ال. کاسپر، آنتونی فاوچی، جوزف لوسکالزو، عبدالرضا منصوری راد (مترجم)، سعید شاه بیگی(زیرنظر) لری جیمسون
ناشر: کتاب ارجمند - 1402
5400000 ریال 4860000 ریال
جورج سمیوئل کلاسون، موسسه ترجمیک (مترجم) جورج سمیوئل کلاسون
ناشر: آدینه - تیر 1401
200000 ریال 160000 ریال
دن لوئیس لانگو، دنیس ال. کاسپر، لاری جمسون، آنتونی اس. فاسی، استفان هوسر، جوزف لوسکالزو، سیدمحمود اسحق حسینی (مترجم)، پریشاد قوام (مترجم) دن لوئیس لانگو
ناشر: کتاب ارجمند - آبان 1401
3100000 ریال 2790000 ریال
آنتونی اس. فاسی، دنیس ال. کاسپر، استفان هوسر، جوزف لوسکالزو، دن لوئیس لانگو، لاری جمسون، سیدمحمود اسحق حسینی (مترجم)، علی بیدختی (مترجم) آنتونی اس. فاسی
ناشر: کتاب ارجمند - آبان 1401
2500000 ریال 2250000 ریال
جوزف لوسکالزو، آنتونی فاوچی، دنیس ال. کاسپر، استفان هاوزر، دن لوئیس لانگو، لری جیمسون، عبدالحسین ستوده نیا (مترجم)، منوچهر نخجوانی(زیرنظر) جوزف لوسکالزو
ناشر: کتاب ارجمند - اردیبهشت 1402
4600000 ریال 4140000 ریال
دن لوئیس لانگو، آنتونی فوسی، هانیریش کاسپر، هوسر، جمسون، لوسکالزو، مسعود خدایی (مترجم)، حمیدرضا گودرزی نژاد (مترجم)، سارا رزاقی (مترجم)، زهره مقسومی (ویراستار) دن لوئیس لانگو
ناشر: کتاب ارجمند - 1392
400000 ریال
دنیس ال. کاسپر، آنتونی اس. فاسی، استفان هوسر، جوزف لوسکالزو، دن لوئیس لانگو، لاری جمسون، علی حقیقی (مترجم)، محمدحسین احمدیان (مترجم)، علیرضا بهشادفر (مترجم)، مسعود خدایی (مترجم)، منوچهر نخجوانی(مقدمه) دنیس ال. کاسپر
ناشر: کتاب ارجمند - مهر 1395
460000 ریال
آنتونی اس. فاسی، دن لوئیس لانگو، دنیس ال. کاسپر، استفان هوسر، جی.لاری جیمسون، جوزف لوسکالزو، مهشید نیک پور (مترجم)، زهرا محمدی (مترجم)، محمدحسین احمدیان (مترجم)، فاطمه فرزان (مترجم)، منوچهر قارونی(زیرنظر) آنتونی اس. فاسی
ناشر: کتاب ارجمند - اسفند 1395
1290000 ریال
جوزف لوسکالزو، استفان هوسر، لاری جمسون، دن لوئیس لانگو، دنیس ال. کاسپر، آنتونی اس. فاسی، سیدمحمد اسحق حسینی(زیرنظر) جوزف لوسکالزو
ناشر: کتاب ارجمند - تیر 1398
690000 ریال
دن لوئیس لانگو، حمید عمادی کوچک (مترجم)، فریبا اصغری (مترجم) دن لوئیس لانگو
ناشر: تیمورزاده، طبیب - بهمن 1392
25000 ریال
لاری جمسون، دن لوئیس لانگو، آنتونی فاوسی، دنیس کاسپر، اشکان خدامرادی (مترجم)، آسیه شکسی (مترجم)، سیمین ستوده (ویراستار) لاری جمسون
ناشر: اندیشه رفیع - بهمن 1391
640000 ریال
آنتونی اس. فاسی، لاری جمسون، استفان هوسر، دنیس ال. کاسپر، دن لوئیس لانگو، جوزف لوسکالزو، سالومه سادات صالحی (مترجم)، زهره مقسومی (ویراستار)، غلامرضا درخشان دیلمی(زیرنظر) آنتونی اس. فاسی
ناشر: کتاب ارجمند - مهر 1396
800000 ریال
دن لوئیس لانگو، آنتونی اس. فاسی، استفان هوسر، لاری جمسون، دنیس ال. کاسپر، جوزف لوسکالزو، محمدحسین عصاره (مترجم)، سالومه سادات صالحی (مترجم)، عاصفه عباس زاده (ویراستار)، بابک بهار(زیرنظر) دن لوئیس لانگو
ناشر: کتاب ارجمند - تیر 1396
850000 ریال
استفان هوسر، آنتونی اس. فاسی، لاری جمسون، دنیس ال. کاسپر، دن لوئیس لانگو، جوزف لوسکالزو، سیدمهدی منتظری (مترجم)، اعظم عرفانی فرد (ویراستار)، علی خلوت(زیرنظر) استفان هوسر
ناشر: کتاب ارجمند - شهریور 1395
290000 ریال
جوزف لوسکالزو، دن لوئیس لانگو، لاری جمسون، استفان هوسر، هاینریش کاسپر، آنتونی اس. فاسی، پریناز طیبی خامنه (مترجم)، مسعود خدایی (مترجم)، پریشاد قوام (ویراستار)، شیما رئیسی (ویراستار)، منوچهر قارونی(زیرنظر) جوزف لوسکالزو
ناشر: کتاب ارجمند - شهریور 1395
1600000 ریال
دنیس ال. کاسپر، استفان هوسر، لاری جمسون، آنتونی اس. فاسی، دن لوئیس لانگو، جوزف لوسکالزو، عبدالرضا منصوری راد (مترجم)، سعید شاه بیگی(زیرنظر) دنیس ال. کاسپر
ناشر: کتاب ارجمند - دی 1395
450000 ریال
نمایش 1 - 15 از 43 مورد