ترتیب بر اساس:
محمد رشید، خلیل باغانی (مترجم)، سیدمحمدرضا موسوی تقی آبادی (مترجم)، مسعود هوشمند (مترجم) محمد رشید
ناشر: انتشارات خراسان - مهر 1402
3000000 ریال 2700000 ریال
آستین کلون، محبوبه ذکایی (مترجم) آستین کلون
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 136000 ریال
رابرت بویل اشتاد، لوئیس نشلسکی، خلیل باغانی (مترجم)، قدرت سپیدنام (مترجم) رابرت بویل اشتاد
ناشر: انتشارات خراسان - مهر 1402
2500000 ریال 2250000 ریال
خلیل باغانی، بهنام باغانی(گردآورنده) خلیل باغانی
ناشر: انتشارات خراسان - دی 1402
2200000 ریال 1980000 ریال
کنت کرین، دیوید هالیدی، رابرت رزنیک، فاطمه خبوشانی (مترجم)، خلیل باغانی (مترجم)، حمیدرضا رضایی نیا (مترجم) کنت کرین
ناشر: انتشارات خراسان - مرداد 1399
1500000 ریال 1350000 ریال
عادل سدرا، کنت کارلس اسمیت، خلیل باغانی (مترجم) عادل سدرا
ناشر: خراسان - مرداد 1399
1500000 ریال 1350000 ریال
کنت کارلس اسمیت، عادل صدرا، خلیل باغانی (مترجم)، حمیدرضا رضایی نیا (مترجم) کنت کارلس اسمیت
ناشر: انتشارات خراسان - مهر 1402
2200000 ریال 1980000 ریال
رابرت بویل اشتاد، لوئیس نشلسکی، قدرت الله سپیدنام (مترجم)، خلیل باغانی (مترجم) رابرت بویل اشتاد
ناشر: انتشارات خراسان - آذر 1400
3000000 ریال
ناشر: باغانی - خرداد 1389
50000 ریال
رابرت بویل اشتاد، لوئیس نشلسکی، خلیل باغانی (مترجم)، قدرت الله سپیدنام (مترجم) رابرت بویل اشتاد
ناشر: انتشارات خراسان - دی 1385
1000000 ریال
کنت کارلس اسمیت، عادل صدرا، حمیدرضا رضایی نیا (مترجم)، خلیل باغانی (مترجم) کنت کارلس اسمیت
ناشر: انتشارات خراسان - دی 1389
120000 ریال
حمیدرضا رضایی نیا، خلیل باغانی، عادل سدرا حمیدرضا رضایی نیا
ناشر: انتشارات خراسان - 1383
40000 ریال
رابرت رزنیک، دیوید هالیدی، کنت کرین، حمیدرضا رضایی نیا (مترجم)، خلیل باغانی (مترجم)، فاطمه خبوشانی (زیرنظر) رابرت رزنیک
ناشر: انتشارات خراسان - اسفند 1385
35000 ریال
ناشر: باغانی - اردیبهشت 1386
20000 ریال
نمایش 1 - 13 از 13 مورد