ترتیب بر اساس:
حسین لطف آبادی حسین لطف آبادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1402
1460000 ریال 1241000 ریال
ادوارد دوبونو، نسرین امامی (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: آدینه - آبان 1401
450000 ریال 360000 ریال
وحیده نوروزی قلعه، حسین لطف آبادی(زیرنظر) وحیده نوروزی قلعه
ناشر: مهاجر - اسفند 1399
300000 ریال 270000 ریال
وحیده نوروزی قلعه، حسین لطف آبادی(زیرنظر) وحیده نوروزی قلعه
ناشر: مهاجر - خرداد 1400
250000 ریال 225000 ریال
وحیده نوروزی، نینا وحیدی(طراح)، حسین لطف آبادی(زیرنظر) وحیده نوروزی
ناشر: مهاجر - آبان 1400
300000 ریال 270000 ریال
وحیده نوروزی قلعه، حسین لطف آبادی(زیرنظر) وحیده نوروزی قلعه
ناشر: مهاجر - 1400
300000 ریال 270000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - بهمن 1394
190000 ریال
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - خرداد 1393
60000 ریال
ناشر: آستان قدس رضوی ، شرکت به نشر - آبان 1393
69500 ریال
آلن ایزرائیل، ریتا ویکس-نلسون، محمدتقی منشی طوسی (مترجم)، حسین لطف آبادی (ویراستار)، جواد کامیابی (ویراستار)، مجید مهدی زاده (ویراستار) آلن ایزرائیل
ناشر: به نشر - خرداد 1388
75000 ریال
وحیده نوروزی، حسین لطف آبادی (زیرنظر) وحیده نوروزی
ناشر: مهاجر - مرداد 1386
540000 ریال
آلن ایزرائیل، ریتا ویکس-نلسون، حسین لطف آبادی (مترجم)، جواد کامیابی (مترجم)، محمدتقی منشی طوسی (مترجم)، مجید مهدی زاده (مترجم) آلن ایزرائیل
ناشر: به نشر - 1381
27500 ریال
جیمزجان گالاگر، حسین لطف آبادی (مترجم)، حسن عطایی (مترجم)، مجید مهدی زاده (مترجم)، احمد رضوانی (مترجم) جیمزجان گالاگر
ناشر: به نشر - 1381
25000 ریال
ساموئل الکساندر کرک، جورج اوریل جانسون، حسین لطف آبادی (مترجم)، محمدرضا شجاع رضوی (مترجم)، مجید مهدی زاده (مترجم)، حسنعلی قهرمان (مترجم) ساموئل الکساندر کرک
ناشر: به نشر - 1382
24000 ریال
جیمزجان گالاگر، مجید مهدی زاده (مترجم)، احمد رضوانی (مترجم)، حسین لطف آبادی (ویراستار)، حسن عطایی (ویراستار) جیمزجان گالاگر
ناشر: به نشر، کتابهای پروانه - مرداد 1387
210000 ریال
ناشر: به نشر - 1382
9000 ریال
نمایش 1 - 15 از 20 مورد