ترتیب بر اساس:
رامامورتی شنکار، حسین صالحی (مترجم) رامامورتی شنکار
ناشر: دانش نگار - 27 اسفند 1397
1300000 ریال
پیتر سنگه، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر سنگه
ناشر: آدینه - 10 دی 1400
180000 ریال 144000 ریال
فرانسیس وستون سی یرز، مارک والدو زیمانسکی، هیو یانگ، راجر فریدمن، حسین صالحی (مترجم)، محمد مرادی (مترجم)، ابراهیم عامل محرابی (ویراستار) فرانسیس وستون سی یرز
ناشر: دانش نگار - 24 خرداد 1393
200000 ریال
گوردون لسلی اسکوایرز، محمدرضا محمدی (مترجم)، حسین صالحی (مترجم) گوردون لسلی اسکوایرز
ناشر: دانش نگار - 11 اردیبهشت 1387
20000 ریال
هیو یانگ، راجر فریدمن، حسین صالحی (مترجم)، حمیدرضا مشایخی (مترجم)، رامین صفائیان بلداجی (مترجم) هیو یانگ
ناشر: دانش نگار - 7 اردیبهشت 1398
1740000 ریال
گرانت ر. فولز، جرج ال کسیدی، امید حمیدی (مترجم)، حسین صالحی (مترجم) گرانت ر. فولز
ناشر: دانش نگار - 14 اسفند 1391
400000 ریال
استفان روت، حسین صالحی (مترجم)، حسن رئیسیان امیری (مترجم) استفان روت
ناشر: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - 27 آبان 1388
20000 ریال
حسین صالحی حسین صالحی
ناشر: تراوش اندیشه - 3 اسفند 1388
7500 ریال
حسین صالحی، علی سلیمی، میکائیل برنون، میرجعفر بنی هاشم، احمد خزائی حسین صالحی
ناشر: تراوش اندیشه - 3 اسفند 1388
7500 ریال
حسین صالحی، علیرضا کریمی، علی سلیمی، میکائیل برنون، میرجعفر بنی هاشم، احمد خزائی حسین صالحی
ناشر: تراوش اندیشه - 2 اسفند 1388
7500 ریال
جنز زورمن، حسین صالحی (مترجم) جنز زورمن
ناشر: نازلی - 26 تیر 1392
20000 ریال
جنز زورمن، حسین صالحی (مترجم) جنز زورمن
ناشر: نازلی - 26 تیر 1392
20000 ریال
جنز زورمن، حسین صالحی (مترجم) جنز زورمن
ناشر: نازلی - 27 دی 1393
20000 ریال
حسین صالحی، هوشنگ فرخجسته (ویراستار)، سیدحسن کابلی (ویراستار) حسین صالحی
ناشر: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع - 14 فروردین 1384
15500 ریال
ناشر: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع - 1 آذر 1385
20000 ریال
نمایش 1 - 15 از 23 مورد