ترتیب بر اساس:
مصطفی ازکیا، حسین ایمانی جاجرمی، زهرا فرضی زاده میاندهی مصطفی ازکیا
ناشر: کیهان - اسفند 1390
600000 ریال 540000 ریال
لیسی باگز، محبوبه ذکایی (مترجم) لیسی باگز
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 136000 ریال
مجید منصوررضایی، مریم کریمی(زیرنظر)، حسین ایمانی جاجرمی(زیرنظر)، حبیب الله طاهرخانی(زیرنظر) مجید منصوررضایی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - آبان 1399
490000 ریال 441000 ریال
کتی ویلیس، حسین ایمانی جاجرمی (مترجم) کتی ویلیس
ناشر: پژواک - آبان 1393
195000 ریال
مجید عبداللهی، نوید سعیدی رضوانی، حسین ایمانی جاجرمی، اسماعیل صالحی، غلامرضا کاظمیان، علی نوذرپور، محمدهادی ایازی، مژگان عظیمی (ویراستار)، معصومه ارچندانی (ویراستار) مجید عبداللهی
ناشر: موسسه تیسا ساغر مهر - آذر 1400
4999000 ریال
مجید عبداللهی، نوید سعیدی رضوانی، حسین ایمانی جاجرمی، اسماعیل صالحی، محمدهادی ایازی، علی نوذرپور، غلامرضا کاظمیان، معصومه ارچندانی (ویراستار)، سیدرضا مصطفوی(زیرنظر) مجید عبداللهی
ناشر: موسسه تیسا ساغر مهر - آذر 1400
4999000 ریال
محمدهادی ایازی، اسماعیل صالحی، غلامرضا کاظمیان، حسین ایمانی جاجرمی، علی نوذرپور، مجید عبداللهی، معصومه ارچندانی (ویراستار)، فهیمه نظری (ویراستار)، نوید سعیدی رضوانی (ویراستار) محمدهادی ایازی
ناشر: موسسه تیسا ساغر مهر - آذر 1400
4999000 ریال
حسین ایمانی جاجرمی، معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی (تهیه و تنظیم) حسین ایمانی جاجرمی
ناشر: سازمان شهرداری های کشور، راه دان - مهر 1391
75000 ریال
حسین ایمانی جاجرمی، سیداحمد فیروزآبادی حسین ایمانی جاجرمی
ناشر: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران (شهرداری تهران) - اسفند 1394
90000 ریال
ناشر: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران (شهرداری تهران) - تیر 1395
150000 ریال
غلامرضا غفاری، ابراهیم جمشیدزاده، حسین ایمانی جاجرمی (زیرنظر)، سیدرضا مصطفوی (زیرنظر) غلامرضا غفاری
ناشر: موسسه بین المللی پژوهشی فرهنگی هنری جامعه و فرهنگ - شهریور 1390
70000 ریال
سلمان معصومی، حسین ایمانی جاجرمی (زیرنظر)، سیدرضا مصطفوی (زیرنظر) سلمان معصومی
ناشر: موسسه بین المللی پژوهشی فرهنگی هنری جامعه و فرهنگ - شهریور 1390
50000 ریال
سیدمحمود نجاتی حسینی، مسعود کوثری، علی گلی، حسین ایمانی جاجرمی سیدمحمود نجاتی حسینی
ناشر: تا 14 - مهر 1387
45000 ریال
کتی ویلیس، حسین ایمانی جاجرمی (مترجم) کتی ویلیس
ناشر: پژواک - 1393
195000 ریال
نمایش 1 - 13 از 13 مورد