ترتیب بر اساس:
حسن ملکی حسن ملکی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 2 دی 1398
220000 ریال
ناشر: آدینه - 15 اسفند 1400
250000 ریال 225000 ریال
حسن ملکی حسن ملکی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 2 دی 1398
وضعیت: دست دوم (مثل نو)
220000 ریال 187000 ریال
زهرا آیت اللهی، امیرحسین بانکی پورفرد، فاطمه بداغی، فریده خلج آبادی، محمدرضا شرفی، شهلا کاظمی پور، محمود مشفق، حسن ملکی زهرا آیت اللهی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 12 اسفند 1398
180000 ریال
حسن ملکی حسن ملکی
ناشر: آییژ - 22 مهر 1393
300000 ریال
ریچارد بولسلاوسکی، حسن ملکی (مترجم) ریچارد بولسلاوسکی
ناشر: افکار جدید - 10 آبان 1400
400000 ریال 340000 ریال
حسن ملکی (مترجم) حسن ملکی (مترجم)
ناشر: افکار جدید - 11 بهمن 1399
400000 ریال 340000 ریال
ناشر: پیام اندیشه - 29 فروردین 1394
وضعیت: دست دوم (خوب)
150000 ریال 127500 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 14 اردیبهشت 1399
130000 ریال
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان - تیر 1395
120000 ریال
حسن ملکی، سیدمیثم موسوی (تصویرگر) حسن ملکی
ناشر: مدرسه - 2 خرداد 1391
250000 ریال
نیکولاس تی. پرافرز، رضا نبوی (مترجم)، حسن ملکی (ویراستار) نیکولاس تی. پرافرز
ناشر: تجربه - 1395
1500000 ریال
حسن ملکی حسن ملکی
ناشر: آوای نور - 22 اسفند 1401
1000000 ریال
ناشر: آییژ - 25 اسفند 1393
650000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 20 خرداد 1398
110000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - تیر 1394
160000 ریال
نمایش 1 - 15 از 116 مورد