ترتیب بر اساس:
حسن ملکی، مجید صاریان (ویراستار) حسن ملکی
ناشر: سمت - شهریور 1402
1280000 ریال 1152000 ریال
پیتر سنگه، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر سنگه
ناشر: آدینه - 1402
520000 ریال 416000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - دی 1399
3340000 ریال 3006000 ریال
نیکولاس تی. پرافرز، رضا نبوی (مترجم)، حسن ملکی (ویراستار) نیکولاس تی. پرافرز
ناشر: تجربه - 1395
3000000 ریال 2700000 ریال
حسن ملکی حسن ملکی
ناشر: آوای نور - اردیبهشت 1402
1150000 ریال 1035000 ریال
ناشر: آییژ - اسفند 1393
1800000 ریال 1620000 ریال
ناشر: سمت - بهمن 1400
260000 ریال 234000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - تیر 1394
160000 ریال 144000 ریال
حسن ملکی حسن ملکی
ناشر: آییژ - اردیبهشت 1393
1200000 ریال 600000 ریال
ریچارد بولس لاوسکی، حسن ملکی (مترجم) ریچارد بولس لاوسکی
ناشر: افکار، تجربه - آذر 1399
1000000 ریال 400000 ریال
حسن ملکی حسن ملکی
ناشر: آییژ - دی 1394
950000 ریال 855000 ریال
حسن ملکی حسن ملکی
ناشر: آییژ - مرداد 1398
1400000 ریال 1260000 ریال
ناشر: آییژ - خرداد 1400
1000000 ریال 900000 ریال
حسن ملکی حسن ملکی
ناشر: آییژ - فروردین 1399
1200000 ریال 1080000 ریال
ناشر: آییژ - دی 1397
1200000 ریال 1080000 ریال
حسن ملکی حسن ملکی
ناشر: افکار، تجربه - اسفند 1386
1500000 ریال 1350000 ریال
نمایش 1 - 15 از 136 مورد