ترتیب بر اساس:
رسول عظیمی (مترجم)، حسن غلامی (ویراستار)، مجید محمدی (گردآورنده) رسول عظیمی (مترجم)
ناشر: راستین - 4 بهمن 1393
35000 ریال
برایان تریسی، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) برایان تریسی
ناشر: آدینه - 1400
160000 ریال 128000 ریال
رسول عظیمی (مترجم)، حسن غلامی (ویراستار)، حسین میران زاده (ویراستار)، مجید محمدی (گردآورنده) رسول عظیمی (مترجم)
ناشر: راستین، غیوری - 18 دی 1390
20000 ریال
حسن غلامی (ویراستار)، مجید محمدی (گردآورنده)، آرش دادفر (طراح) حسن غلامی (ویراستار)
ناشر: راستین - 26 فروردین 1393
40000 ریال
رسول عظیمی (مترجم)، حسن غلامی (ویراستار)، حسین میران زاده (ویراستار)، مجید محمدی (گردآورنده) رسول عظیمی (مترجم)
ناشر: راستین - 26 آذر 1391
20000 ریال
رسول عظیمی (مترجم)، حسن غلامی (ویراستار)، حسین میران زاده (ویراستار)، مجید محمدی (گردآورنده) رسول عظیمی (مترجم)
ناشر: راستین - 19 بهمن 1392
50000 ریال
رسول عظیمی (مترجم)، حسن غلامی (ویراستار)، حسین میران زاده (ویراستار)، مجید محمدی (گردآورنده) رسول عظیمی (مترجم)
ناشر: راستین - 2 مرداد 1391
20000 ریال
رسول عظیمی (مترجم)، حسن غلامی (ویراستار)، مجید محمدی (گردآورنده) رسول عظیمی (مترجم)
ناشر: راستین - 4 بهمن 1393
45000 ریال
رسول عظیمی (مترجم)، حسن غلامی (ویراستار)، مجید محمدی (گردآورنده) رسول عظیمی (مترجم)
ناشر: راستین - 13 مهر 1387
30000 ریال
حسن غلامی، علیرضا اشرفی، رضا ساریخانی حسن غلامی
ناشر: کالج برتر - 18 اسفند 1387
40000 ریال
ناشر: کالج برتر - 10 دی 1386
30000 ریال
حسن غلامی (ویراستار)، مجید محمدی (گردآورنده) حسن غلامی (ویراستار)
ناشر: راستین - 15 بهمن 1387
20000 ریال
مریم تقوایی، محمد تقی پور، حسن غلامی، مهدی سوادکوهی ماهفروجکی مریم تقوایی
ناشر: مرکز مطالعات راهبردی و آیین نامه های رزمی نزاجا - 12 آبان 1399
250000 ریال
ناشر: پژوهشگر برتر - شهریور 1397
100000 ریال
حسن غلامی، جلال عبدی حسن غلامی
ناشر: صالحیان - 26 آذر 1399
300000 ریال
رسول عظیمی (مترجم)، حسن غلامی (ویراستار)، مجید محمدی (گردآورنده) رسول عظیمی (مترجم)
ناشر: راستین - 1393
40000 ریال
نمایش 1 - 15 از 16 مورد