محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
جوزف لوسکالزو، فاوچی، دنیس کاسپر، هاوزر، لانگو، جیمیسن، عبدالحسین ستوده نیا (مترجم)، غلامرضا درخشان دیلمی (مترجم) جوزف لوسکالزو
ناشر: کتاب ارجمند - 26 مرداد 1401
2200000 ریال
دانیل کانمن، موسسه ترجمیک (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: آدینه - 2 شهریور 1402
550000 ریال 440000 ریال
جوزف لوسکالزو، استفان هوسر، دن لونگو، لاری جمسون، دنیس کاسپر، آنتونی فوسی، سیدمهدی منتظری (مترجم)، اعظم عرفانی فر (ویراستار)، علی خلوت (زیرنظر) جوزف لوسکالزو
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 20 خرداد 1391
800000 ریال
جوزف لوسکالزو، استفان هوسر، دن لونگو، لاری جمسون، دنیس کاسپر، آنتونی فوسی، سحر ریسمان تاب (مترجم)، مهدی عظیمی (مترجم)، هاله افشار (ویراستار)، اعظم عرفانی فر (ویراستار) جوزف لوسکالزو
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 20 خرداد 1391
230000 ریال
جوزف لوسکالزو، استفان هوسر، دن لونگو، لاری جمسون، دنیس کاسپر، آنتونی فوسی، سحر ریسمان تاب (مترجم)، مهدی عظیمی (مترجم)، هاله افشار (ویراستار)، اعظم عرفانی فر (ویراستار) جوزف لوسکالزو
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 1 تیر 1392
230000 ریال
جوزف لوسکالزو، استفان هوسر، لاری جمسون، دن لوئیس لانگو، دنیس ال. کاسپر، آنتونی اس. فاسی، سیدمحمد اسحق حسینی(زیرنظر) جوزف لوسکالزو
ناشر: کتاب ارجمند - 16 تیر 1398
690000 ریال
جوزف لوسکالزو، استفان هوسر، دن لونگو، لاری جمسون، آنتونی فوسی، دنیس کاسپر، زهرا محمدی (مترجم)، بهنوش پیروز (مترجم)، پریشاد قوام (ویراستار)، محمود اسحق حسینی (زیرنظر) جوزف لوسکالزو
ناشر: کتاب ارجمند - 9 اردیبهشت 1391
260000 ریال
جوزف لوسکالزو، استفان هوسر، دن لونگو، آنتونی فوسی، دنیس کاسپر، محمدحسین قربانی (مترجم)، مونا ارباب (مترجم)، سارا رزاقی (مترجم)، هاله افشار (ویراستار)، غلامرضا درخشان دیلمی (زیرنظر) جوزف لوسکالزو
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 14 اردیبهشت 1392
200000 ریال
جوزف لوسکالزو، استفان هوسر، دن لونگو، لاری جمسون، دنیس کاسپر، آنتونی فوسی، اعظم عرفانی فر (مترجم)، مسعود خدایی (مترجم)، سارا رزاقی (مترجم)، عبدالحسین ستوده نیا (مترجم) جوزف لوسکالزو
ناشر: ارجمند - 20 دی 1391
جوزف لوسکالزو، دنیس ال. کاسپر، دن ال. لونگو، آنتونی س. فوسی، استفان ال. هوسر، ج.لری جیمسون، مهشید نیک پور (مترجم)، عبدالرضا منصوری راد (مترجم)، افسانه آموزگار (مترجم)، منوچهر قارونی (زیرنظر) جوزف لوسکالزو
ناشر: کتاب ارجمند - 8 دی 1392
450000 ریال
جوزف لوسکالزو، آنتونی فوسی، استفان هوسر، دن لونگو، دنیس ال. کاسپر، جی.لاری جیمسون، سیامک ملکی (مترجم)، سیدمهدی منتظری (مترجم) جوزف لوسکالزو
ناشر: کتاب ارجمند - 2 مرداد 1398
850000 ریال
جوزف لوسکالزو، استفان هوسر، لاری جمسون، دن لوئیس لانگو، دنیس ال. کاسپر، آنتونی اس. فاسی، عبدالرضا منصوری راد (مترجم) جوزف لوسکالزو
ناشر: کتاب ارجمند - 8 خرداد 1398
990000 ریال
جوزف لوسکالزو، آنتونی فوسی، استفان هوسر، دن لونگو، دنیس ال. کاسپر، جی.لاری جیمسون، زهرا محمدی (مترجم)، روشنک ادهم (مترجم)، بابک بهار(زیرنظر) جوزف لوسکالزو
ناشر: کتاب ارجمند - 2 مرداد 1398
790000 ریال
جوزف لوسکالزو، آنتونی فوسی، استفان هوسر، دن لونگو، دنیس ال. کاسپر، جی.لاری جیمسون، سیدمهدی منتظری (مترجم)، رضوان قاسمی پور (مترجم)، پروا نمیرانیان (مترجم) جوزف لوسکالزو
ناشر: کتاب ارجمند - 2 مرداد 1398
1700000 ریال
جوزف لوسکالزو، آنتونی فوسی، استفان هوسر، دنیس ال. کاسپر، لاری جیمسون، دن لونگر، زهره مقسومی (مترجم)، فاطمه فرزان (مترجم)، منوچهر نخجوانی(زیرنظر) جوزف لوسکالزو
ناشر: کتاب ارجمند - 23 آذر 1398
1100000 ریال
جوزف لوسکالزو، استفان هوسر، لاری جمسون، دن لوئیس لانگو، دنیس ال. کاسپر، آنتونی اس. فاسی، رضا ستوده (مترجم)، روشنک ادهم (مترجم)، عاصفه عباس زاده (مترجم) جوزف لوسکالزو
ناشر: کتاب ارجمند - 27 آذر 1398
1650000 ریال
نمایش 1 - 15 از 32 مورد