محدود کردن نتایج
دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
جوزف لوسکالزو، آنتونی فوسی، استفان هوسر، دن لونگو، دنیس ال. کاسپر، لری جمیسون، پریشاد قوام (مترجم)، عبدالحسین ستوده نیا (مترجم)، منوچهر قارونی(زیرنظر) جوزف لوسکالزو
ناشر: کتاب ارجمند - اردیبهشت 1401
4200000 ریال 3780000 ریال
کال نیوپورت، بابک یاپیر رشتی (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) کال نیوپورت
ناشر: آدینه - 1402
480000 ریال 384000 ریال
جوزف لوسکالزو، آنتونی فاوچی، دنیس ال. کاسپر، استفان هاوزر، دن لانگو، لری جیمسون، پریشاد قوام (مترجم)، حمید عمادی(زیرنظر) جوزف لوسکالزو
ناشر: کتاب ارجمند - آذر 1402
5600000 ریال 5040000 ریال
جوزف لوسکالزو، آنتونی فاوچی، دنیس ال. کاسپر، استفان هاوزر، دن لانگو، لری جیمسون، مهشید نیک پور (مترجم)، رامین رفیعی (مترجم)، مینا فتحی کازرونی (مترجم)، سیما مازیار(زیرنظر) جوزف لوسکالزو
ناشر: کتاب ارجمند - آذر 1402
2600000 ریال 2340000 ریال
جوزف لوسکالزو، عبدالحسین ستوده نیا (مترجم)، غلامرضا درخشان دیلمی(زیرنظر) جوزف لوسکالزو
ناشر: کتاب ارجمند - آبان 1401
2200000 ریال 1980000 ریال
لری جیمسون، دن لوئیس لانگو، استفان هاوزر، دنیس ال. کاسپر، آنتونی فاوچی، جوزف لوسکالزو، عبدالرضا منصوری راد (مترجم)، سعید شاه بیگی(زیرنظر) لری جیمسون
ناشر: کتاب ارجمند - 1402
5400000 ریال 4860000 ریال
دن لوئیس لانگو، دنیس ال. کاسپر، لاری جمسون، آنتونی اس. فاسی، استفان هوسر، جوزف لوسکالزو، سیدمحمود اسحق حسینی (مترجم)، پریشاد قوام (مترجم) دن لوئیس لانگو
ناشر: کتاب ارجمند - آبان 1401
3100000 ریال 2790000 ریال
آنتونی اس. فاسی، دنیس ال. کاسپر، استفان هوسر، جوزف لوسکالزو، دن لوئیس لانگو، لاری جمسون، سیدمحمود اسحق حسینی (مترجم)، علی بیدختی (مترجم) آنتونی اس. فاسی
ناشر: کتاب ارجمند - آبان 1401
2500000 ریال 2250000 ریال
جوزف لوسکالزو، آنتونی فاوچی، دنیس ال. کاسپر، استفان هاوزر، دن لوئیس لانگو، لری جیمسون، عبدالحسین ستوده نیا (مترجم)، منوچهر نخجوانی(زیرنظر) جوزف لوسکالزو
ناشر: کتاب ارجمند - اردیبهشت 1402
4600000 ریال 4140000 ریال
دنیس ال. کاسپر، آنتونی اس. فاسی، استفان هوسر، جوزف لوسکالزو، دن لوئیس لانگو، لاری جمسون، علی حقیقی (مترجم)، محمدحسین احمدیان (مترجم)، علیرضا بهشادفر (مترجم)، مسعود خدایی (مترجم)، منوچهر نخجوانی(مقدمه) دنیس ال. کاسپر
ناشر: کتاب ارجمند - مهر 1395
460000 ریال
آنتونی اس. فاسی، دن لوئیس لانگو، دنیس ال. کاسپر، استفان هوسر، جی.لاری جیمسون، جوزف لوسکالزو، مهشید نیک پور (مترجم)، زهرا محمدی (مترجم)، محمدحسین احمدیان (مترجم)، فاطمه فرزان (مترجم)، منوچهر قارونی(زیرنظر) آنتونی اس. فاسی
ناشر: کتاب ارجمند - اسفند 1395
1290000 ریال
جوزف لوسکالزو، استفان هوسر، دن لونگو، لاری جمسون، دنیس کاسپر، آنتونی فوسی، سیدمهدی منتظری (مترجم)، اعظم عرفانی فر (ویراستار)، علی خلوت (زیرنظر) جوزف لوسکالزو
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - خرداد 1391
800000 ریال
جوزف لوسکالزو، استفان هوسر، دن لونگو، لاری جمسون، دنیس کاسپر، آنتونی فوسی، سحر ریسمان تاب (مترجم)، مهدی عظیمی (مترجم)، هاله افشار (ویراستار)، اعظم عرفانی فر (ویراستار) جوزف لوسکالزو
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - خرداد 1391
230000 ریال
جوزف لوسکالزو، استفان هوسر، دن لونگو، لاری جمسون، دنیس کاسپر، آنتونی فوسی، سحر ریسمان تاب (مترجم)، مهدی عظیمی (مترجم)، هاله افشار (ویراستار)، اعظم عرفانی فر (ویراستار) جوزف لوسکالزو
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - تیر 1392
230000 ریال
جوزف لوسکالزو، استفان هوسر، لاری جمسون، دن لوئیس لانگو، دنیس ال. کاسپر، آنتونی اس. فاسی، سیدمحمد اسحق حسینی(زیرنظر) جوزف لوسکالزو
ناشر: کتاب ارجمند - تیر 1398
690000 ریال
آنتونی اس. فاسی، لاری جمسون، استفان هوسر، دنیس ال. کاسپر، دن لوئیس لانگو، جوزف لوسکالزو، سالومه سادات صالحی (مترجم)، زهره مقسومی (ویراستار)، غلامرضا درخشان دیلمی(زیرنظر) آنتونی اس. فاسی
ناشر: کتاب ارجمند - مهر 1396
800000 ریال
نمایش 1 - 15 از 68 مورد