ترتیب بر اساس:
جورج لاکوف، مارک جانسون، نیلوفر آقاابراهیمی (مترجم) جورج لاکوف
ناشر: علم - مرداد 1401
2550000 ریال 2295000 ریال
جورج سمیوئل کلاسون، موسسه ترجمیک (مترجم) جورج سمیوئل کلاسون
ناشر: آدینه - تیر 1401
200000 ریال 160000 ریال
جورج لاکوف، مارک جانسون جورج لاکوف
ناشر: علمی - آبان 1399
3500000 ریال 3150000 ریال
جورج لاکوف، الیزابت ولینگ، محسن توکلیان (مترجم)، ع. رهنما(ویرایشگر) جورج لاکوف
ناشر: لوگوس - شهریور 1402
1400000 ریال 1260000 ریال
جورج لاکوف، رافائل نونیث، جهانشاه میرزابیگی (مترجم) جورج لاکوف
ناشر: آگاه - بهمن 1400
2100000 ریال
ناشر: آگاه - خرداد 1399
1700000 ریال
ناشر: آگاه - تیر 1398
2400000 ریال
مارک جانسون، جورج لاکوف مارک جانسون
ناشر: آگاه - تیر 1399
1300000 ریال
ناشر: آگاه - خرداد 1399
1700000 ریال
مارک ترنر، جورج لاکوف مارک ترنر
ناشر: نویسه پارسی - دی 1399
750000 ریال
نمایش 1 - 10 از 10 مورد