ترتیب بر اساس:
جهانشاه پاکزاد، عباس جلالی (ویراستار) جهانشاه پاکزاد
ناشر: شهیدی، آرمان شهر - 15 مرداد 1397
1750000 ریال 1575000 ریال
مایکل میخالوویچ، موسسه ترجمیک (مترجم) مایکل میخالوویچ
ناشر: آدینه - 1 آذر 1400
170000 ریال 136000 ریال
جهانشاه پاکزاد جهانشاه پاکزاد
ناشر: شهیدی، آرمان شهر - 15 آبان 1400
1550000 ریال 1395000 ریال
جهانشاه پاکزاد جهانشاه پاکزاد
ناشر: شهیدی، آرمان شهر - 12 اردیبهشت 1398
1850000 ریال 1665000 ریال
سیدرضا مرتضایی (زیرنظر)، علی اصغر صباغ الوانی (به اهتمام)، رضا سلیمی (به اهتمام)، حسن سامعی (به اهتمام)، حسین عیوض محمدلو (به اهتمام)، جهانشاه پاکزاد (زیرنظر)، شاپور دیوسالار (زیرنظر)، بابک رضایی (زیرنظر)، رضا خدادادی (زیرنظر)، آذین السادات دامیرو (زیرنظر) سیدرضا مرتضایی (زیرنظر)
ناشر: هنر معماری قرن - 21 بهمن 1391
62000 ریال 55800 ریال
جهانشاه پاکزاد جهانشاه پاکزاد
ناشر: آرمان شهر - 16 آذر 1398
1550000 ریال
جهانشاه پاکزاد، وحیده ابراهیم نیا(محقق) جهانشاه پاکزاد
ناشر: آرمان شهر - 17 آذر 1400
1850000 ریال
ناشر: آرمان شهر - 25 مهر 1397
1750000 ریال
جهانشاه پاکزاد، الهام سوری (گردآورنده) جهانشاه پاکزاد
ناشر: شهیدی - 16 بهمن 1392
255000 ریال
یورگ کورت گروتز، جهانشاه پاکزاد (مترجم)، عبدالرضا همایون (مترجم) یورگ کورت گروتز
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی - 1388
250000 ریال
جهانشاه پاکزاد، وحیده ابراهیم نیا (محقق) جهانشاه پاکزاد
ناشر: آرمان شهر - آذر 1395
1550000 ریال
جهانشاه پاکزاد، الهام سوری جهانشاه پاکزاد
ناشر: آرمان شهر - 11 مرداد 1391
320000 ریال
سایه فریدطهرانی، جهانشاه پاکزاد (مقدمه) سایه فریدطهرانی
ناشر: آرمان شهر - اردیبهشت 1397
175000 ریال
جهانشاه پاکزاد(محقق)، حسین اسدی خوانساری(بازنویسی) جهانشاه پاکزاد(محقق)
ناشر: شهیدی - 7 دی 1400
1750000 ریال
الیزابت برتون، لین میچل، الهه ساکی (مترجم)، ساناز فنایی (مترجم)، جهانشاه پاکزاد (مقدمه) الیزابت برتون
ناشر: آرمان شهر - 29 آبان 1392
95000 ریال
ناشر: آرمان شهر - 12 دی 1390
75000 ریال
نمایش 1 - 15 از 28 مورد