ترتیب بر اساس:
جهانشاه پاکزاد، وحیده ابراهیم نیا(محقق) جهانشاه پاکزاد
ناشر: آرمان شهر - 14 آذر 1395
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
685000 ریال 550000 ریال
کال نیوپورت، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم)، بابک یاپیر رشتی (مترجم) کال نیوپورت
ناشر: آدینه - 12 اردیبهشت 1401
200000 ریال 160000 ریال
سیدرضا مرتضایی (زیرنظر)، علی اصغر صباغ الوانی (به اهتمام)، رضا سلیمی (به اهتمام)، حسن سامعی (به اهتمام)، حسین عیوض محمدلو (به اهتمام)، جهانشاه پاکزاد (زیرنظر)، شاپور دیوسالار (زیرنظر)، بابک رضایی (زیرنظر)، رضا خدادادی (زیرنظر)، آذین السادات دامیرو (زیرنظر) سیدرضا مرتضایی (زیرنظر)
ناشر: هنر معماری قرن - 21 بهمن 1391
62000 ریال
جهانشاه پاکزاد، عباس جلالی (ویراستار)، شمین گلرخ(محقق)، المیرا ضرابی(محقق) جهانشاه پاکزاد
ناشر: شهیدی، آرمان شهر - 26 آذر 1398
1750000 ریال
جهانشاه پاکزاد جهانشاه پاکزاد
ناشر: شهیدی، آرمان شهر - 20 آبان 1397
1550000 ریال
جهانشاه پاکزاد جهانشاه پاکزاد
ناشر: آرمان شهر - 16 آذر 1398
1550000 ریال
جهانشاه پاکزاد جهانشاه پاکزاد
ناشر: شهیدی، آرمان شهر - 18 آذر 1398
1850000 ریال
جهانشاه پاکزاد، وحیده ابراهیم نیا (محقق) جهانشاه پاکزاد
ناشر: آرمان شهر - آبان 1397
1850000 ریال
ناشر: آرمان شهر - آبان 1397
1750000 ریال
جهانشاه پاکزاد، الهام سوری (گردآورنده) جهانشاه پاکزاد
ناشر: شهیدی - 16 بهمن 1392
255000 ریال
یورگ کورت گروتز، جهانشاه پاکزاد (مترجم)، عبدالرضا همایون (مترجم) یورگ کورت گروتز
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی - 1388
250000 ریال
جهانشاه پاکزاد، وحیده ابراهیم نیا (محقق) جهانشاه پاکزاد
ناشر: آرمان شهر - آذر 1395
1550000 ریال
جهانشاه پاکزاد، الهام سوری جهانشاه پاکزاد
ناشر: آرمان شهر - 11 مرداد 1391
320000 ریال
سایه فریدطهرانی، جهانشاه پاکزاد (مقدمه) سایه فریدطهرانی
ناشر: آرمان شهر - اردیبهشت 1397
175000 ریال
جهانشاه پاکزاد (محقق)، حسین اسدی خوانساری (بازنویسی) جهانشاه پاکزاد (محقق)
ناشر: شهیدی - 28 بهمن 1386
380000 ریال
الیزابت برتون، لین میچل، الهه ساکی (مترجم)، ساناز فنایی (مترجم)، جهانشاه پاکزاد (مقدمه) الیزابت برتون
ناشر: آرمان شهر - 29 آبان 1392
95000 ریال
نمایش 1 - 15 از 29 مورد