ترتیب بر اساس:
جمیله نوروزی (مترجم) جمیله نوروزی (مترجم)
ناشر: حیدری - اردیبهشت 1398
1200000 ریال
بنجامین گراهام، موسسه ترجمیک (مترجم) بنجامین گراهام
ناشر: آدینه - 1402
520000 ریال 416000 ریال
مرجان حاجی بابایی (ویراستار)، جمیله نوروزی (گردآورنده) مرجان حاجی بابایی (ویراستار)
ناشر: تیمورزاده، طبیب - اردیبهشت 1387
112000 ریال
جمیله نوروزی جمیله نوروزی
ناشر: جعفری - فروردین 1393
389000 ریال
جمیله نوروزی جمیله نوروزی
ناشر: آثار سبحان، یاررس - بهمن 1393
1370000 ریال
جمیله نوروزی، مهدی میرزایی جمیله نوروزی
ناشر: جعفری - مهر 1385
40000 ریال
جمیله نوروزی جمیله نوروزی
ناشر: نور دانش - آبان 1387
98000 ریال
جمیله نوروزی جمیله نوروزی
ناشر: حیدری - آبان 1393
259000 ریال
جمیله نوروزی جمیله نوروزی
ناشر: جعفری - 1382
89500 ریال
پاتریک مورای، جمیله نوروزی (مترجم) پاتریک مورای
ناشر: اندیشه رفیع - 1383
39500 ریال
جمیله نوروزی جمیله نوروزی
ناشر: جعفری - دی 1390
79800 ریال
جمیله نوروزی جمیله نوروزی
ناشر: اندیشه رفیع - 1382
34500 ریال
ناشر: اندیشه رفیع - 1382
29800 ریال
جمیله نوروزی جمیله نوروزی
ناشر: آثار سبحان، یاررس - اردیبهشت 1397
285000 ریال
جمیله نوروزی، عباس اخوان سپهی جمیله نوروزی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی (تهران شمال) - تیر 1390
98000 ریال
جورج فردریک بروکس، جمیله نوروزی (مترجم) جورج فردریک بروکس
ناشر: اباصالح - 1382
79000 ریال
نمایش 1 - 15 از 22 مورد