ترتیب بر اساس:
جمعی از نویسندگان جمعی از نویسندگان
ناشر: دفترنشرمعارف - 25 آذر 1401
500000 ریال 450000 ریال
ناپلئون هیل، موسسه ترجمیک (مترجم) ناپلئون هیل
ناشر: آدینه - 4 خرداد 1401
180000 ریال 144000 ریال
جمعی از نویسندگان، سیما تقوی (مترجم)، سیلویا مورنو-گارسیا (ویراستار)، پائولا رجینا استایلز (ویراستار) جمعی از نویسندگان
ناشر: پیدایش - 17 تیر 1398
320000 ریال 288000 ریال
جمعی از نویسندگان جمعی از نویسندگان
ناشر: نشر طلایی - 1387
6500000 ریال 5850000 ریال
جمعی از نویسندگان جمعی از نویسندگان
ناشر: قدیانی - 1 دی 1400
1400000 ریال 1190000 ریال
جمعی از نویسندگان جمعی از نویسندگان
ناشر: کتابستان معرفت - 10 مهر 1399
250000 ریال 225000 ریال
جمعی از نویسندگان جمعی از نویسندگان
ناشر: حکمت کلمه - 1 اسفند 1400
700000 ریال 630000 ریال
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - 17 خرداد 1399
180000 ریال 162000 ریال
جمعی از نویسندگان جمعی از نویسندگان
ناشر: علمی و فرهنگی - 24 خرداد 1384
10000 ریال 9000 ریال
جمعی از نویسندگان جمعی از نویسندگان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 10 مهر 1391
530000 ریال
جمعی از نویسندگان، بهروز بیضایی (مترجم)، شهرام رجب زاده (ویراستار)، مهروش طهوری (ویراستار)، مهدی حجوانی (ویراستار) جمعی از نویسندگان
ناشر: موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 6 مهر 1393
21000000 ریال
جمعی از نویسندگان، بهروز بیضایی (مترجم)، شهرام رجب زاده (ویراستار) جمعی از نویسندگان
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 1 مهر 1393
1500000 ریال
جمعی از نویسندگان جمعی از نویسندگان
ناشر: آفاق - 1394
4500000 ریال
جمعی از نویسندگان، محمود متوسلی (مترجم) جمعی از نویسندگان
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - آبان 1397
735000 ریال
جمعی از نویسندگان، بهروز بیضایی محمدآبادی (مترجم) جمعی از نویسندگان
ناشر: موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 1 مهر 1393
1500000 ریال
جمعی از نویسندگان جمعی از نویسندگان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 11 مرداد 1384
21500 ریال
نمایش 1 - 15 از 208 مورد