ترتیب بر اساس:
جلال الدین همایی جلال الدین همایی
ناشر: مروارید - 26 فروردین 1401
1500000 ریال 1350000 ریال
دارن هاردی، موسسه ترجمیک (مترجم) دارن هاردی
ناشر: آدینه - 27 آذر 1400
180000 ریال 144000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران - 26 آذر 1391
65000 ریال
جلال الدین همایی جلال الدین همایی
ناشر: اهورا - 25 مهر 1389
450000 ریال
جلال الدین همایی جلال الدین همایی
ناشر: هما - 8 اسفند 1391
110000 ریال
جلال الدین همایی جلال الدین همایی
ناشر: هما - 13 آذر 1385
78000 ریال
محمودبن علی عزالدین کاشانی، جلال الدین همایی (مصحح) محمودبن علی عزالدین کاشانی
ناشر: زوار - 28 مهر 1389
1600000 ریال
جلال الدین همایی جلال الدین همایی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 18 اسفند 1395
1000000 ریال
محمدبن محمد سلطان ولد، جلال الدین همایی (مصحح)، ماهدخت بانو همایی (به اهتمام) محمدبن محمد سلطان ولد
ناشر: هما - 2 آذر 1390
106250 ریال
محمدبن احمد ابوریحان بیرونی، سیدجلال همایی (مترجم)، جلال الدین همایی (مصحح) محمدبن احمد ابوریحان بیرونی
ناشر: هما - 1387
230000 ریال
جلال الدین همایی جلال الدین همایی
ناشر: سخن، هما - 1394
1500000 ریال
محمودبن علی عزالدین کاشانی، مجید سرمدی (ویراستار)، جلال الدین همائی (مصحح) محمودبن علی عزالدین کاشانی
ناشر: علمی - 21 اردیبهشت 1390
1200000 ریال
جلال الدین همائی جلال الدین همائی
ناشر: زوار - 9 شهریور 1393
2500000 ریال
جلال الدین همایی جلال الدین همایی
ناشر: سخن، هما - آذر 1394
950000 ریال
جلال الدین همایی جلال الدین همایی
ناشر: سخن، هما - آذر 1394
750000 ریال
نمایش 1 - 15 از 36 مورد