ترتیب بر اساس:
جفری یانگ، علی صاحبی (مترجم)، حسن حمیدپور (مترجم) جفری یانگ
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - 15 مهر 1401
650000 ریال
ناشر: آدینه - 26 فروردین 1401
180000 ریال 144000 ریال
میشل اسکین، زهرا اندوز (مترجم)، حسن حمیدپور (مترجم)، جفری یانگ(مقدمه) میشل اسکین
ناشر: سایه سخن - 10 اسفند 1401
1200000 ریال
جفری یانگ، جنت کلوسکو، رضا اکبری (مترجم) جفری یانگ
ناشر: میلکان - 26 فروردین 1400
2070000 ریال 1100000 ریال
جفری یانگ، ژانت کلوسکو، حسن حمیدپور (مترجم)، الناز پیرمرادی (مترجم)، ناهید گلی زاده (مترجم) جفری یانگ
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - 16 بهمن 1401
1950000 ریال
جفری یانگ، ژانت کلوسکو، مارجوری ویشار، حسن حمیدپور (مترجم)، زهرا اندوز (مترجم) جفری یانگ
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - 27 مرداد 1401
1150000 ریال
حسن یعقوبی (مترجم)، رحیم یوسفی (مترجم)، مسعود قربانعلی پور (مترجم)، جفری یانگ (ویراستار)، لارنس پی ریسو (ویراستار)، پیترال دوتویت (ویراستار)، دان.جی استین (ویراستار) حسن یعقوبی (مترجم)
ناشر: دانشگاه تبریز - 28 خرداد 1391
50000 ریال
جفری یانگ، جین رایگ جفری یانگ
ناشر: نیوند - آبان 1394
109000 ریال
نمایش 1 - 7 از 7 مورد