محدود کردن نتایج
دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
جعفر شعار(به اهتمام)، ابوالقاسم فردوسی(شاعر)، حسن انوری(به اهتمام) جعفر شعار(به اهتمام)
ناشر: شرکت نشر قطره - شهریور 1402
1650000 ریال 1485000 ریال
جورج سمیوئل کلاسون، موسسه ترجمیک (مترجم) جورج سمیوئل کلاسون
ناشر: آدینه - تیر 1401
200000 ریال 160000 ریال
حسن انوری(گردآورنده)، جعفر شعار(گردآورنده) حسن انوری(گردآورنده)
ناشر: شرکت نشر قطره - دی 1402
1900000 ریال 1710000 ریال
عبدالحسین فرزاد، جعفر شعار عبدالحسین فرزاد
ناشر: سخن - 1388
65000 ریال
عطاملک بن محمد جوینی، جعفر شعار (شارح) عطاملک بن محمد جوینی
ناشر: قطره - 1392
155000 ریال
محمدبن محمد عوفی، جعفر شعار (به اهتمام) محمدبن محمد عوفی
ناشر: علمی و فرهنگی - خرداد 1393
160000 ریال
ناشر: قطره - دی 1392
85000 ریال
جعفر شعار جعفر شعار
ناشر: دانشگاه پیام نور - آذر 1401
250000 ریال
حسن بن علی نظام الملک، جعفر شعار (به اهتمام) حسن بن علی نظام الملک
ناشر: امیرکبیر، کتابهای جیبی - خرداد 1393
100000 ریال
جعفر شعار، نرگس روان پور، محمدامین رکنی (ویراستار) جعفر شعار
ناشر: دانشگاه پیام نور - خرداد 1393
100000 ریال
ناصرخسرو(شاعر)، جعفر شعار(به اهتمام) ناصرخسرو(شاعر)
ناشر: شرکت نشر قطره - تیر 1401
1300000 ریال
محمدبن محمد عوفی، جعفر شعار (به اهتمام) محمدبن محمد عوفی
ناشر: امیرکبیر - بهمن 1392
25000 ریال
ناصح بن ظفر جرفادقانی، محمدبن عبدالجبار عتبی، جعفر شعار (مترجم) ناصح بن ظفر جرفادقانی
ناشر: علمی و فرهنگی - 1382
40000 ریال
نظام الملک، جعفر شعار (مصحح) نظام الملک
ناشر: امیرکبیر - تیر 1390
7200 ریال
جعفر شعار جعفر شعار
ناشر: قطره - دی 1388
25000 ریال
نمایش 1 - 15 از 30 مورد