ترتیب بر اساس:
ان.بی دیویس، جان کربز، عبدالحسین وهابزاده (مترجم) ان.بی دیویس
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - فروردین 1400
1950000 ریال 1755000 ریال
سان تزو، مریم قادری اسماعیلی (مترجم)، نجمه افشاری (مترجم) سان تزو
ناشر: آدینه - آبان 1401
700000 ریال 630000 ریال
جان کربز، واحد ترجمه نشر برگا (مترجم) جان کربز
ناشر: برگا - خرداد 1391
60000 ریال
جان کربز، واحد ترجمه نشر برگا (مترجم) جان کربز
ناشر: برگا - خرداد 1391
80000 ریال
جان کربز جان کربز
ناشر: یزدا - مرداد 1398
250000 ریال
جان کربز، ان.بی دیویس، عبدالحسین وهابزاده (مترجم) جان کربز
ناشر: جهاد دانشگاهی (واحد مشهد) - آبان 1398
510000 ریال
نمایش 1 - 5 از 5 مورد