ترتیب بر اساس:
دیوید میدلوود، تونی بوش، محمدرضا آهنچیان (مترجم)، منصوره عتیقی (مترجم)، گروه علمی رشد (ویراستار) دیوید میدلوود
ناشر: رشد - 1401
1700000 ریال 1530000 ریال
آستین کلون، محبوبه ذکایی (مترجم) آستین کلون
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 136000 ریال
ناشر: آوای نور - مهر 1395
150000 ریال
تونی بوش، نیما شهیدی (مترجم) تونی بوش
ناشر: شرح - مهر 1395
2100000 ریال
تونی بوش، محمدرضا آهنچیان (مترجم) تونی بوش
ناشر: رشد - مهر 1397
1250000 ریال
تونی بوش، کبری ابراهیمی (مترجم)، فهیمه کریمی (مترجم)، لاله مقتدی (مترجم)، سیده لیلا شاکری (مترجم)، یاسمن مهدی (مترجم)، رشید باقری (مترجم)، سعید قاسمی نیک (مترجم)، مرضیه نیکنام (مترجم) تونی بوش
ناشر: آرنا - دی 1398
480000 ریال
تونی بوش، مارین کلمن، حسینعلی کوهستانی (مترجم)، رضوان حسین قلی زاده (مترجم) تونی بوش
ناشر: رواق مهر - بهمن 1384
15000 ریال
تونی بوش، مریام کولمان، محسن ذوالفقار (مترجم)، نیره توکلی (ویراستار) تونی بوش
ناشر: دانشگاه پیام نور - شهریور 1385
14430 ریال
تونی بوش، مریم سامری (مترجم)، محمد حسنی (مترجم)، نرگس سکوتی (مترجم) تونی بوش
ناشر: دانشگاه ارومیه - فروردین 1393
60000 ریال
تونی بوش، محمد محسنی (مترجم)، مریم سامری (مترجم)، سهیلا احمدی (مترجم) تونی بوش
ناشر: دانشگاه ارومیه - تیر 1402
600000 ریال
تونی بوش، جهانگیر یاری حاج عطالو (مترجم)، مریم عزتی (مترجم)، ریما رضازاده (مترجم) تونی بوش
ناشر: آیدین کتاب - مرداد 1402
1800000 ریال
تونی بوش، لس بل، دیوید میدلوود، عادل زاهدبابلان (مترجم)، قدرت اله کولایی (مترجم) تونی بوش
ناشر: گونش نگار - اسفند 1401
1600000 ریال
تونی بوش، علی یاسینی (مترجم) تونی بوش
ناشر: نگاه دانش - آذر 1395
100000 ریال
نمایش 1 - 12 از 12 مورد