ترتیب بر اساس:
تامس آندرولی، رابین گریگز، کارپنتر، لوسکالزو، انوش دهنادی مقدم (مترجم)، آرش رشیدی (مترجم)، فردین میربلوک (زیرنظر) تامس آندرولی
ناشر: تیمورزاده - مرداد 1385
49500 ریال
ادوارد دوبونو، نسرین امامی (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: آدینه - آبان 1401
450000 ریال 360000 ریال
راسل لافایت سسیل، تامس آندرولی، رابین گریگز، کارپنتر، لوسکالزو، آیدین تبریزی (مترجم)، حسین علیخواه (مترجم)، بهرام قاضی جهانی (ویراستار) راسل لافایت سسیل
ناشر: گلبان، قاضی جهانی - مهر 1385
42000 ریال
راسل لافایت سسیل، تامس آندرولی، محمد تربیت (مترجم)، علیرضا رجایی (مترجم) راسل لافایت سسیل
ناشر: نور دانش - شهریور 1384
29000 ریال
راسل لافایت سسیل، تامس آندرولی، محمد تربیت (مترجم)، علی تربیت (مترجم)، سیدموید علویان (زیرنظر) راسل لافایت سسیل
ناشر: نور دانش - تیر 1384
29000 ریال
راسل لافایت سسیل، تامس آندرولی، محمد تربیت (مترجم)، علی تربیت (مترجم) راسل لافایت سسیل
ناشر: نور دانش - خرداد 1384
29000 ریال
راسل لافایت سسیل، تامس آندرولی، محمد تربیت (مترجم)، علی تربیت (مترجم) راسل لافایت سسیل
ناشر: نور دانش - اردیبهشت 1384
29000 ریال
راسل لافایت سسیل، تامس آندرولی، محمد تربیت (مترجم)، علی تربیت (مترجم) راسل لافایت سسیل
ناشر: نور دانش - شهریور 1384
43000 ریال
تامس آندرولی، رابین گریگز، کارپنتر، لوسکالزو، میترا غازیانی (مترجم)، کریم خاوران (مترجم)، بهزاد بنی اقبال (زیرنظر) تامس آندرولی
ناشر: تیمورزاده - مرداد 1385
19500 ریال
تامس آندرولی، رابین گریگز، کارپنتر، لوسکالزو، محمدطاهر رجبی (مترجم)، محمدباقر رجبی (مترجم)، بهزاد عین الهی (زیرنظر) تامس آندرولی
ناشر: تیمورزاده - مرداد 1385
39500 ریال
تامس آندرولی، رابین گریگز، کارپنتر، لوسکالزو، رهام صادقی مکی (مترجم)، ایرج احمدی عراقی (مترجم)، سیدامیرحسین کسایی (ویراستار) تامس آندرولی
ناشر: تیمورزاده - مرداد 1385
39500 ریال
تامس آندرولی، رابین گریگز، کارپنتر، لوسکالزو، محمدجعفر فانی (مترجم)، مریم باستان فرد (مترجم)، جواد بهجتی اردکانی (زیرنظر) تامس آندرولی
ناشر: تیمورزاده - مرداد 1385
39500 ریال
تامس آندرولی، رابین گریگز، کارپنتر، لوسکالزو، ماریا رئیسی (مترجم)، میترا غازیانی (مترجم)، کریم خاوران (مترجم)، محمدمهدی امام (زیرنظر) تامس آندرولی
ناشر: تیمورزاده - مرداد 1385
24500 ریال
تامس آندرولی، رابین گریگز، کارپنتر، لوسکالزو، مهدی نادری فر (مترجم)، بهرام حاجی کریم (مترجم)، علیرضا یلدا (زیرنظر) تامس آندرولی
ناشر: تیمورزاده - مرداد 1385
44500 ریال
تامس آندرولی، رابین گریگز، کارپنتر، لوسکالزو، حسین خدمت (مترجم) تامس آندرولی
ناشر: تیمورزاده - مرداد 1385
34500 ریال
تامس آندرولی، گروه مترجمین انتشارات تیمورزاده (مترجم) تامس آندرولی
ناشر: طبیب - مرداد 1385
242000 ریال
نمایش 1 - 15 از 44 مورد