محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
سیدجمال الدین طبیبی، محمدرضا ملکی، بهرام دلگشایی سیدجمال الدین طبیبی
ناشر: فردوس - 1398
900000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 1399
160000 ریال 120000 ریال
بهرام دلگشایی (مترجم)، نسرین صیفوری (مترجم)، بیژن صیفوری (به اهتمام)، ساعد مشکی (به اهتمام) بهرام دلگشایی (مترجم)
ناشر: فرهنگسرای یساولی - 15 اسفند، 1391
75000 ریال
منوچهر آریانپورکاشانی، بهرام دلگشایی منوچهر آریانپورکاشانی
ناشر: شرکت نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه امین - 08 بهمن، 1392
350000 ریال
ابوطالب صارمی، بهرام دلگشایی ابوطالب صارمی
ناشر: خلوص - 1383
14500 ریال
منوچهر آریانپورکاشانی، بهرام دلگشایی منوچهر آریانپورکاشانی
ناشر: شرکت نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه امین - 04 تیر، 1398
منوچهر آریانپورکاشانی، بهرام دلگشایی منوچهر آریانپورکاشانی
ناشر: شرکت نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه امین - 1385
منوچهر آریانپورکاشانی، بهرام دلگشایی منوچهر آریانپورکاشانی
ناشر: شرکت نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه امین - 1385
منوچهر آریانپورکاشانی، بهرام دلگشایی منوچهر آریانپورکاشانی
ناشر: شرکت نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه امین - 1385
منوچهر آریانپورکاشانی، بهرام دلگشایی منوچهر آریانپورکاشانی
ناشر: شرکت نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه امین - 1385
منوچهر آریانپورکاشانی، بهرام دلگشایی منوچهر آریانپورکاشانی
ناشر: شرکت نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه امین - 1385
منوچهر آریانپورکاشانی، بهرام دلگشایی منوچهر آریانپورکاشانی
ناشر: شرکت نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه امین - 1385
نمایش 1 - 11 از 11 مورد